Manifest-estafette

Ondertekeningen MBO Manifest

Welkom op de Manifest-Estafettewebsite. Op deze pagina kunnen teams, studentenraden, bestuurders van ROC’s en andere partijen laten zien dat ze het MBO-manifest ondersteunen door het MBO-Manifest te ondertekenen. Doel van het MBO-manifest is om met elkaar – opleiders, bestuurders, managers, ministerie van OCW, inspectie en natuurlijk studenten – het onderwijs te verbeteren.

Het ondertekenen van het MBO-manifest is een stap in de goede richting. Maar de BVMBO waardeert bovenal dat de opleiders en andere stakeholders met elkaar in gesprek gaan over de speerpunten uit het MBO-manifest om, met elkaar, stappen te zetten om deze punten te realiseren! Het MBO-manifest is de gespreksagenda voor kwaliteit van ons mbo-onderwijs. De ambassadeurs van de BVMBO zijn partner in kwaliteit: zij organiseren bij de ondertekening ook gelijk het gesprek en de acties voor deze punten op hun ROC.

Hoe is het MBO manifest opgesteld?
De BVMBO heeft in het schooljaar 16 – 17 met opleiders uit het MBO een MBO-manifest opgesteld. De BVMBO startte op 23 november tijdens MBO-city een actie waar opleiders gevraagd werd: ‘Wat heb je nodig voor goed onderwijs?’ In vier weken tijd zijn daar honderden reacties op gekomen. Deze reacties zijn allemaal geanalyseerd en gerubriceerd waarna een longlist is samengesteld van 25 speerpunten. Deze longlist is weer aan de opleiders voorgelegd om een top vijf te kiezen. Uit deze stemmingsronde zijn uiteindelijk zeven speerpunten naar voren gekomen:

  1. Geef rust en stabiliteit
  2. Meer tijd voor kwaliteit
  3. Geef onderwijsteams regelvrije ruimte
  4. Schaf de 1000-urennorm af
  5. Stop het rendementsdenken
  6. Investeer in de leeromgeving
  7. Geef ons een stem

In maart 2017 is dit MBO-manifest gepresenteerd. Sindsdien is het de gespreksagenda van de BVMBO voor kwaliteit van MBO-onderwijs. De BVMBO organiseert in schooljaar 17-18 verschillende activiteiten rondom het MBO-manifest om de discussie aan te zwengelen en om de beroepsgroep te helpen door kennis te ontsluiten of door interventies te ontwerpen. Jij kan ook het manifest steunen door het te ondertekenen op de pagina: www.bvmbo.nl/manifest

Laatst ondertekend

HorizonCollege

Horizon College

Bestuurder:
Ambassadeur BVMBO: Mano Fluiter
Datum ondertekening: 6-oktober-2017

” “

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Eerder ondertekend

ondertekening-graafschapcollege

Graafschapcollege

Bestuurder: Sarien Shkolnik
Ambassadeur BVMBO: Martin van Elburg
Datum ondertekening: 22 juni 2017

” “

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Summa College

Summa College

Bestuurder:
Ambassadeur:
Datum ondertekening:

” “

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn