Bijeenkomst: Mbo-docent, het veelzijdige beroep in beeld.

Bijeenkomst: Mbo-docent, het veelzijdige beroep in beeld.

Het beroep van mbo-docent is volop in beweging. Nieuwe publiek-private samenwerkingsvormen, leven lang leren, burgerschapsagenda, 21ste -eeuwse vaardigheden of keuzedelen: ze hebben allemaal invloed op ons beroep. Goed beroepsonderwijs vraagt docenten die zich blijven vernieuwen en ontwikkelen, die stilstaan bij de vraag hoe ze hun onderwijs nóg beter kunnen maken. De veelzijdigheid en ontwikkel-mogelijkheden van ons mooie beroep zijn in de huidige structuur niet altijd zichtbaar. Ook jonge mensen moeten voor ons vak kunnen kiezen omdat dit een goed ontwikkelingsperspectief biedt. De ontwikkeling en vernieuwing van ons beroep moet niet worden opgelegd, maar moet aansluiten bij onze passie, interesses en ambities.

Om de ontwikkelingsmogelijkheden meer zichtbaar te maken is er een initiatief genomen om een beroepsbeeld te ontwikkelen. Deze notitie ‘Beroepsbeeld voor de leraar’ is vooral bedoeld als startpunt voor dialoog waarbij voor de BVMBO de volgende vragen centraal staan: Geeft dit beroepsbeeld handvatten voor ontwikkeling en groei? Laat het zien hoe gevarieerd ons beroep kan zijn voor mensen die overwegen mbo-docent te worden? Biedt het houvast voor lerarenopleidingen? En helpt het mbo-docenten bij hun professionele ontwikkeling?

Om op deze vragen een antwoord te krijgen organiseert de BVMBO i.s.m. Kennispunt ‘Opleiden in de school’ op 1 februari 2018 een bijeenkomst over het beroepsbeeld van de mbo-docent. Doel van de bijeenkomst is tot verdere inkleuring te komen van dit beroepsbeeld. De bijeenkomst zal ingeleid worden door Marco Snoek, lector Leren & Innoveren bij de Hogeschool van Amsterdam. Diverse stakeholders zullen uitgenodigd worden om aan de dialoog deel te nemen.

Waar?
De bijeenkomst vindt plaats In de regio Utrecht, exacte locatie volgt later.

Voor wie?
Uitgenodigd worden mbo-docenten, onderzoekers, MBO-raad, HRM functionarissen, lerarenopleidingen en andere stakeholders. We streven naar een goede afspiegeling vanuit de mbo sector. Er is plaats voor maximaal 30 personen.

Programma
15.45 – 16.00 uur Inloop
16.00 – 16.15 uur Introductie en kennismaking

16.15 – 16.45 uur Inleiding beroepsbeeld door Marco Snoek

16.45 – 17.45 uur Dialoog over beroepsbeeld mbo docent
17.45 – 18.15 uur Maaltijd
18.15 – 18.45 uur Wrap up en reflectie

18.45 – 19.00 uur Vervolgafspraken en afronding

Praktische informatie
Datum: 1 februari 2018
Tijd: 16.00 uur – 19.00 uur
Locatie: Regio Utrecht, exacte locatie volgt
Kosten: Aan deelname zijn geen kosten verbonden. De bijeenkomst wordt u aangeboden door het Kennispunt Opleiden in de School mbo.

Aanmelden: klik hier