Bijeenkomst Opleider2025

Leernetwerk Zorg

 

Datum: Donderdag 20-april-2017
Tijd: 15:00
Locatie: Paladijnenweg 275, 3813 KA  Amersfoort

 

 

Voor deze bijeenkomst hebben we een bijzondere locatie gekozen waar je live een parel van cocreatie kan bewonderen. Daarna gaan we aan de slag met de inventarisatie van succesfactoren, belemmeringen en aanbevelingen voor alle ‘mbo-stakeholders’ (management/bestuur, het werkveld, politiek, et cetera) én collega-opleiders. Het doel: de Opleider 2025 nader invulling te geven en helder te maken wat deze nodig heeft om het beroepsonderwijs van de toekomst te kunnen geven. De bijeenkomst start om 15.00 uur en eindigt om 19.00 uur.

Aanmelden kan via www.bvmbo.nl/aanmelden-activiteiten. Meer info? Ga dan naar www.opleider2025.nl.