Diner Pensant

Op 14 december 2017 organiseert de BVMBO weer een diner pensant om een actualiteit te bespreken met de vrienden van de BVMBO. Het diner pensant heeft dit jaar het thema “Kwaliteitsafspraken MBO 2019 – 2022 en de rol van de Beroepsvereniging”.

Een denktank van vijf ROC’s heeft een manifest geschreven over hoe ze de nieuwe ronde kwaliteitsafspraken – van 2019 tot 2022 – in het mbo vorm willen geven. De denktank stelt voor om de kwaliteitsafspraken te koppelen aan de ontwikkelingen in de regio in plaats van een blauwdruk met eenduidige landelijke (reken)regels. Daarnaast wil de denktank ook een andere manier van verantwoorden introduceren: horizontaal verantwoorden met stakeholders als studenten, ouders, bedrijven en docenten. Kort gezegd betekent horizontaal verantwoorden: als de stakeholders tevreden zijn dan zou de minister ook tevreden moeten kunnen zijn. De BVMBO vindt deze insteek van de kwaliteitsafspraken en verantwoorden het onderzoeken waard!

De BVMBO nodigt u daarom graag uit om, met de vrienden van de BVMBO (leden, ambassadeurs, bevriende scholen, bestuurders, ministerie), in gesprek te gaan en te verkennen wat de rol van de BVMBO kan zijn als dit manifest gestalte krijgt, met de beroepsgroep als partner in kwaliteit van onderwijs!

Tijdens het viergangendiner wordt per gang een vraag cq stelling geponeerd waar stevig over gediscussieerd kan worden. Het diner wordt gemaakt en verzorgd door studenten van het Summa College.

Wanneer: 14 december 2017
Waar: Restaurant Summa College, Sterrenlaan 10 Eindhoven
Tijd: inloop vanaf 17.30 uur, rond 20.30 uur is het diner afgelopen.

Aanmelden kan via deze LINK. Meld je snel aan, het aantal plaatsen is beperkt. Er wordt getracht om een representatieve afspiegeling van het mbo aanwezig te laten zijn. Wil je wel meepraten maar ben je nog geen lid: meld je aan als lid en doe mee!

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn