Themamiddag: Meer tijd voor Kwaliteit!

Themamiddag: Meer tijd voor kwaliteit! 

Een brainstorm over hoe we ons mbo onderwijs mean and lean kunnen organiseren.

BVMBO en CvI organiseren samen een Themamiddag in het Innovatiehuis met als thema ‘Meer tijd voor kwaliteit’.

Werkdruk, een hot item op dit moment. PO in actie kreeg duizenden mensen op de been. In het mbo is de situatie niet anders: urennormen, (interne) audits, inspectie, keuzedelen, herziening kwalificatiedossier maar ook een dynamische arbeidsmarkt met veel veranderingen in ons vak dat vraagt om continue nieuw, actueel beroepsonderwijs dat aansluit op de beroepspraktijk. Het systeem van jaartaken, afvinken en verantwoorden piept en kraakt aan alle kanten.

Op vrijdagmiddag 2 februari 2018 organiseert de BVMBO in samenwerking met het CVI een brainstormbijeenkomst om te onderzoeken hoe we met minder werkdruk hetzelfde – of misschien zelfs een beter-  resultaat kunnen bereiken. We willen de werkdruk omzetten in werkplezier!

Het programma voor Meer tijd voor kwaliteit! is klaar. Het ziet er als volgt uit:

  • Welkom door de voorzitter van de BVMBO;
  • Inleiding en gesprek over onderzoek naar werkdruk in mbo, uitgevoerd door ecbo door Rozemarijn van Toly, onderzoeker ecbo;
  • Inleiding en gesprek over Lean-methode in het onderwijs door Guido van Eijk, teamleider Summacollege;
  • Inleiding en gesprek over kwaliteitsverbetering in teams door systematisch samenwerken door Marloes van Bussel, consultant bij NCP EQAVET;
  • Brainstorm rondom het thema ‘Meer tijd voor kwaliteit’: Hoe kunnen we werkdruk verminderen en werkplezier vergroten?

Het programma wordt om 16.00 uur afgerond met een – hopelijk mooi – lijstje met ideeën voor de sector. Aansluitend is er een netwerk-borrel in de huiskamer van het Innovatiehuis. Onder de deelnemers van het programma zijn ook vertegenwoordigers van het ministerie van OCW aanwezig.

Wil je meedenken? Iedereen met belangstelling voor dit thema is welkom.

Voor leden van de BVMBO is deze themamiddag gratis, voor niet BVMBO leden is de bijdrage € 45,-.

Wil je vooraf lunchen? Dat kan, dan ben je vanaf 12 uur welkom in de huiskamer van het Innovatiehuis. Kosten voor de lunch bedragen 15 euro. Om 13 uur start het programma.

Waar: Innovatiehuis, Koningsweg 38, 5211 BL ’s-Hertogenbosch

Wanneer: 2 februari 2018, vanaf 13 uur

Jouw bijdrage: leden BVMBO gratis, niet leden 45 euro (lunch facultatief 15 euro).

Aanmelden: BVMBO leden aanmelden via deze link, niet leden kunnen zich aanmelden via de CvI databank