Uitnodiging Algemene Ledenbijeenkomst BVMBO

Het bestuur van de BVMBO nodigt je van harte uit voor de algemene ledenbijeenkomst op 24 mei 2018 van 18.15 – 20.30 uur. Op de agenda staan een aantal onderwerpen die het bestuur graag aan de leden wil voorleggen.

Om 16:00 uur, voorafgaand aan onze algemene ledenbijeenkomst, worden de uitkomsten van de enquête van het Lerarenregister gepresenteerd. Aansluitend op deze presentatie is er een dialoog over de resultaten met verschillende belanghebbenden zoals leden van het Lerarenparlement en Kamerleden. Dus kom en praat mee! Collega’s zijn hierbij ook van harte welkom!

Programma:
15.30 – 16.00 uur inloop
16.00 – 16.30 uur presentatie enquête Lerarenregister
16.30 – 17.30 uur dialoog over resultaten
17.30 – 18.15 uur diner en netwerkmoment
18.15 – 20.30 uur Algemene Ledenbijeenkomst BVMBO

De stukken die relevant zijn voor de algemene ledenbijeenkomst worden je een week voor de vergadering toegestuurd.
Heb je interesse in een bestuursfunctie of wil je je inzetten voor een platform neem dan contact op met de BVMBO. e-mailadres

Locatie:
Innovatiehuis, Koningsweg 38, 5211 XB Den Bosch

klik hier voor aanmelden bijeenkomst en opgeven voor eten.