Uitnodiging Algemene Ledenbijeenkomst BVMBO 28 september 2017

Beste

Het bestuur van de BVMBO is verheugd je te kunnen uitnodigen voor de Algemene Ledenbijeenkomst op 28 september 2017 op het Deltion College in Zwolle. De bestuurder van Deltion College, Bert Beun, is trots om als gastheer op te mogen treden. Hieronder zijn woorden:

Onderwijsgevenden zijn dagelijks bezig het verschil te maken, zo ook bij Deltion. Het verschil om studenten te laten meedoen en te laten excelleren, jongeren maatschappelijk te positioneren in een steeds sneller veranderende wereld. Dat vraagt om het overbrengen van het besef en de skills dat een leven lang ontwikkelen randvoorwaardelijk is, dat zelf regie nemen onontbeerlijk is.

Juist dat spreekt mij persoonlijk zo aan bij de betrokkenen bij de BVMBO, zelf de regie nemen om ook persoonlijk te kunnen blijven meedoen en daarbinnen te kunnen blijven excelleren. Zelf de regie nemen dat met trots te etaleren in hun professie en vakmanschap. Zo krijgt de beroepsgroep onderwijsgevenden waar zij recht op heeft: Waardering voor het faciliteren dat een ieder het beste kan waarmaken, een leven lang!

Het stemt mij trots dat de BVMBO juist Deltion, volgens mij ‘a great place to study’ en ‘a great place to work’, kiest voor haar ledenbijeenkomst. Daarom hartelijk welkom bij Deltion.

Veel leerplezier!

Voorafgaand aan de algemene ledenbijeenkomst is er een middagprogramma met een rondleiding en een kijkje in de keuken van het Deltion College verzorgd door de ambassadeurs van de BVMBO.

Programma:
15.00 – 20.00 hele programma (inloop 14.45,rondleiding en kijkje in keuken Deltion College)
16.00 – 20.00 rondetafelgesprek, eten en de algemene ledenbijeenkomst (inloop 15.50)
17.30 – 20.00 eten en algemene ledenbijeenkomst
18.30 – 20.00 algemene ledenbijeenkomst (inloop 18.20)

Tijdens de algemene ledenbijeenkomst zullen verschillende verenigingszaken aan bod komen waaronder het MBO manifest en bestuurszaken. Het bestuur van de BVMBO zal onder andere een voorstel aan de leden voorleggen over een uitbreiding van het aantal rollen binnen de vereniging: denk aan adviseur van het bestuur, promotor, commissielid etc.

Heb je interesse in een bestuursfunctie of wil je je inzetten voor een platform zoals bijvoorbeeld het platform Onderzoek MBO, Young, BPV, LOB of een andere thema waar je passie ligt? Neem dan contact op met de BVMBO: info@bvmbo.nl

Locatie: Mozartlaan 15, 8031 AA, Zwolle

Klik hier voor aanmelden voor het gehele programma, eten en algemene ledenbijeenkomst of alleen de algemene ledenbijeenkomst.