Uitnodiging Bijeenkomst Lerarenregister

Het Lerarenregister staat weer volop in de belangstelling. De Onderwijscoöperatie heeft de opdracht teruggegeven, de minister is druk bezig de wet, zoals in het regeerakkoord is afgesproken, te implementeren en het (gekozen) Lerarenparlement is gestart.

De BVMBO heeft besloten de mening van de mbo-docent te peilen en te vragen wat de beroepsgroep op dit moment vindt van het Lerarenregister.

Op 24 mei worden de uitkomsten van deze opiniepeiling gepresenteerd. Aansluitend op deze presentatie is er een dialoog over de resultaten met verschillende belanghebbenden zoals leden van het Lerarenparlement en Kamerleden. 

We nodigen iedereen van harte uit om deel te nemen aan deze bijeenkomst.

Programma:
15.30 – 16.00 uur inloop
16.00 – 16.30 uur presentatie enquête Lerarenregister
16.30 – 17.30 uur dialoog over resultaten.
17.30 – 18.15 uur hapje en netwerkmoment

Locatie: Innovatiehuis, Koningsweg 38, 5211 XB Den Bosch

Klik hier voor aanmelden bijeenkomst en opgeven voor eten.