Workshop CVI conferentie: Formatief waarderen; kappen met beoordelingen!

Formatief waarderen zal leiden tot meer motivatie bij de studenten. Wat is formatief waarderen? Wat is het doel van een formatieve toets?We gaan een aantal vormen van formatief waarderen ervaren. We gaan goede ideeën met elkaar delen. We gaan samen proberen het formatief waarderen verder uit te breiden en in te zetten in ons onderwijs.