Platform Opleider2025

Opleider2015

Dit schooljaar slaan de Beroepsvereniging Opleiders mbo (BVMBO) en het Platform Bèta Techniek de handen ineen en starten een nieuw initiatief. Onder de noemer ‘Opleider2025’ worden negen bijeenkomsten georganiseerd voor docenten en praktijkopleiders die nieuwe leervormen opzetten waarbij onderwijs en praktijk elkaar omarmen. De bijeenkomsten vormen een vliegende start voor drie ‘leernetwerken’ van de BVMBO: techniek, zorg en een netwerk dat zich richt op de combinatie van zorg en techniek.

Er verandert veel in het beroepsonderwijs. De scholen zoeken steeds meer de samenwerking met het bedrijfsleven of het werkveld. Samen experimenteren ze met nieuwe leervormen op het snijvlak van publiek en private partijen. Niet alleen omdat het moet – denk aan de verschillende beleidsmaatregelen – maar ook omdat het steeds duidelijker wordt dat de student gemotiveerd raakt als hij in echte beroepssituaties mag leren en werken.

Schat aan ervaringen
Er zijn al aardig wat projecten opgestart waarbij de school de praktijk ingaat of de praktijk de school binnenkomt. Platform Bèta Techniek (PBT) en de BVMBO zijn benieuwd naar de kennis en ervaringen van de docenten/instructeurs en de leermeesters: zij die dagelijks alle mooie ideeën over hybride leren in de praktijk moeten brengen. Wat werkt? Waar moet je op letten als je een samenwerking opstart? En wat zijn de fouten waarvan we kunnen leren? Er is weliswaar geen blauwdruk of een format, maar wel een schat aan ervaringen.

Reden voor de BVMBO en het Platform Bèta Techniek (dat een uitgebreid programma heeft op het gebied van publiek-private samenwerking: zie www.publiekprivaatsamenwerken.nl) om samen te werken in een project om deze kennis op te halen en toegankelijk te maken voor alle docenten die willen experimenteren met dit soort leervormen. De titel: Opleider2025.

Negen bijeenkomsten
Het delen van kennis en ervaringen gebeurt dit schooljaar op negen bijeenkomsten verspreid over het land. Voor elk ‘leernetwerk’ zijn er drie bijeenkomsten. Gekozen wordt voor locaties waar je als deelnemer aan de bijeenkomst echt iets extra’s krijgt: je kunt live een parel van co-creatie bewonderen en direct vragen stellen aan de mensen die deze co-creatie mogelijk maken (onderwijs en bedrijfsleven) en –als ze aanwezig zijn – de studenten die hier van profiteren. De middag wordt vastgelegd in beeld en schrift. De verslaglegging wordt opgenomen in deze website en een boekje. Verder zijn er plannen een conferentie te houden.

Aanmelden?
Graag! En nodig ook je collega’s uit voor een van de bijeenkomsten van Opleider2025. Hiernaast vind je onze oproep. Aanmelding kan via deze link.

Oproep Opleider2025 -opleiderversie

opleiderAgenda Opleider2025

Er staan momenteel geen bijeenkomsten gepland. 

Verslag in woord en beeld

Opleider20125 - Zorg & Techniek

Leernetwerk Zorg&Techniek

Klik hier voor het verslag van de eerste bijeenkomst.

Klik hier voor het verslag van de tweede bijeenkomst.

Opleider2015 - Techniek

Leernetwerk Techniek

Leernetwerk Zorg

Leernetwerk Zorg

Klik hier voor verslag van de eerste bijeenkomst.

Klik hier voor het verslag van de tweede bijeenkomst.

Nieuws

Agenda