News & Events

In november 2018 kwam de Onderwijsraad met het advies “Ruim baan voor leraren” over bevoegdheden in het po, vo en mbo. De ministers hebben in reactie daarop aangekondigd dat er een nieuw bevoegdhedenstelsel wordt ontworpen. De Commissie Onderwijsbevoegdheden heeft de opdracht gekregen dit verder uit te werken. Meer informatie vind je op  https://www.onderwijsbevoegdheden.com/ 

Proces

Platform Beroepskwaliteit is aan de slag gegaan om vanuit het mbo een advies te formuleren. In verschillende vergaderingen van het platform is gewerkt aan een document waarin de gedeelde opvattingen staan wanneer een docent in het mbo bevoegd en bekwaam is. Op 15 oktober is in een online sessie met een aantal leden het voorlopige advies besproken. Hierna heeft er nog een verbeterslag plaatsgevonden en is het document vastgesteld in het platform en voor de dialoog aangeboden aan het bestuur van de BVMBO en de Commissie Onderwijsbevoegdheden. Inmiddels is het advies verspreid onder de leden en feedback verzameld. 

Uitnodiging tot feedback

In de bijlage vind je het uitgewerkte advies. Wij nodigen je uit om jouw visie op dit thema te laten horen. Je kan je reactie mailen naar info@bvmbo.nl . 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.