Ambassadeurs

Onze ambassadeurs: schakel tussen de school en beroepsvereniging

Onze ambassadeurs zijn onontbeerlijk in het vertegenwoordigen van de opleiders in het mbo. In een groeiend aantal mbo-instellingen organiseren zij themabijeenkomsten en gaan in dialoog met collega’s en leidinggevende binnen de organisatie over de kwaliteit en eigenaarschap van het onderwijs. Een ambassadeur zorgt daarnaast voor de bekendheid van de BVMBO binnen de mbo-instelling. Het ambassadeursnetwerk van de BVMBO biedt ondersteuning en training, nieuwe ideeën en vooral positieve energie om eigenaarschap van ons onderwijs binnen de school te verwezenlijken.