Nieuws

actualiteiten / blog / forum

Hieronder vindt u een totaaloverzicht van alle berichten. In de rechter kolom vindt u verschillende filters zodat u zelf een selectie kunt maken.

10
dec
Docenten in gesprek met de politiek!

Kamerlid Zohair El Yassini (VVD) ging op werkbezoek bij de Leijgraaf en de BVMBO. Dilemma’s uit de dagelijkse onderwijspraktijk werden uitgebreid besproken.

Posted in: Nieuws,
06
dec
We zijn blij dat rekenen mee gaat tellen!

Maar we hebben nog wel wat zorgen over de uitvoering.

Posted in: Nieuws, Rekendocenten,
30
nov
Vragenlijst voor docenten Nederlands die lesgeven op niveau 3F

Onderzoek hoe het Centraal Examen mbo 3F aansluit op de lespraktijk, en hoe deze aansluiting eventueel kan worden verbeterd.

Posted in: Nieuws,
29
nov
Expeditie Dwars

Onderwijsexpeditie voor startende mbo-docenten, lerarenopleiders, leidinggevenden en beleidsmakers

Posted in: Nieuws,
29
nov
1
Rekenen telt mee vanaf 2019-2020

Het Platform Rekenen van de BVMBO heeft er lang voor gestreden maar vanaf schooljaar 2019-2020 gaat het examen rekenen eindelijk meetellen voor diplomering!

Posted in: Nieuws, Rekendocenten,
28
nov
Kick off Practoraat Rekenen

Op dinsdag 27 november vond de grote landelijke taal- en rekenconferentie van het Steunpunt Taal en Rekenen in Den Bosch plaats.

Posted in: Nieuws, Rekendocenten,
22
nov
Promoveren in onderwijskundig onderzoek – iets voor jou?

Vooraankondiging! In september 2019 start een nieuwe ronde van het pre-promotietraject voor docenten in het mbo. Aanmelden voor deze derde ronde kan vanaf januari 2019.

Posted in: Nieuws,
14
nov
Verslag bijeenkomst keuzedelen

In oktober kwam een groep van docenten, opleidingsmanagers en onderwijsadviseurs, aangevuld met vertegenwoordigers van SBB en het ministerie van OCW, bijeen om te bespreken wat goed gaat met de keuzedelen en wat beter kan.

Posted in: Nieuws,
09
nov
Ook de BVMBO is bij de Dag van het mbo!

Op 19 november 2018 vieren we de Dag van het mbo in het Orpheus Theater Apeldoorn . Die dag kun je presentaties en workshops volgen van sprekers uit het onderwijs en het bedrijfsleven. De BVMBO verzorgt ook een workshop. Kom je ook?

Posted in: Nieuws,
12
okt
Vacature leraar-ambtenaar mbo

Voor de implementatie van de Wet beroep leraar en het Lerarenregister bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Posted in: Nieuws,
03
okt
BVMBO kritisch over advies Alexander Rinnooy Kan!

Rinnnooy Kan presenteerde afgelopen week zijn voorlopig plan voor een sterke beroepsgroep leraren. Lees hierbij onze reactie.

Posted in: Nieuws,
26
sep
Benoeming Jurriaan Steen als practor Rekenpractoraat

Jurriaan gaat samen met rekendocenten onderzoek doen naar rekenen in het mbo.

Posted in: Nieuws,
14
sep
Het debatcafé over studentparticipatie en medezeggenschap vindt plaats op woensdag 19 september 2018.

Mbo-instellingen zijn sinds 2011 verplicht een studentenraad te hebben, maar ook studentparticipatie in brede zin staat in het mbo steeds hoger op de agenda.

Posted in: Nieuws,
06
sep
Tweede editie leergang teacher in the lead gaat van start

Heb jij een voortrekkersrol? Wil je goed op de hoogte zijn van de actuele ontwikkelingen in de (beleids)context van het mbo? De leergang ‘Teacher in the lead’ helpt je hierbij.

Posted in: Nieuws,
25
mei
Column: docenten krenken in naam der wet!

Joke Bremmers, docent aan ROC Leeuwenborgh, vindt een term als ‘negatief bindend studieadvies’ onnodig krenkend voor studenten.

Posted in: Platforms,
25
mei
Docenten sterk verdeeld over lerarenregister

Onder mbo-docenten zijn ongeveer evenveel voor- als tegenstanders van een lerarenregister.

Posted in: Platforms,