News & Events

Naar aanleiding van de discussie over de interpretatie het moment waarop de examinering van keuzedelen verwerkt dient te worden in de slaag/zakregeling MBO, wil de Beroepsvereniging voor opleiders in het MBO u graag deelgenoot maken van onze mening in deze. Omdat dit besluit een grote impact heeft op de uitvoering van het onderwijs hebben wij de mening van onze achterban, de onderwijsprofessionals bij uitstek, geïnventariseerd. Wij hebben het dilemma op verschillende scholen in onderwijsteams ter discussie gesteld.

Onze conclusie is, dat de interpretatie van de regeling voor de onderwijsteams helder was: alle onderwijsteams die wij gesproken hebben, zijn bij de uitwerking van het onderwijs voor de komende jaren er van uit gegaan dat de examinering van keuzedelen van toepassing is voor studenten die met hun studie starten in het schooljaar 2018/2019. In dit stadium de slaag/zak regeling wijzigen zou betekenen dat die allemaal halsoverkop aangepast moeten gaan worden.

De keuzedelen krijgen op dit moment vorm wat betreft inhoud en logistiek. Bij SBB liggen meer dan 200 aanvragen voor goedkeuring van door de scholen samen met het bedrijfsleven opgestelde keuzedelen. De daarbij passende examens zijn nog volop in ontwikkeling.

Wij als onderwijsprofessionals zijn van mening dat bij de besluitvorming hierover de kwaliteit van het onderwijs van doorslaggevend belang moet zijn. Deze kan niet geborgd worden bij een snelle(re) invoering, zoals de nu voorliggende motie beoogd. Wij hebben gemerkt dat de motie voor een versnelde invoering van de examinering van de keuzedelen veel onrust creëert. En dat juist in een periode dat het MBO zich opmaakt voor de implementatie van de nieuwe kwalificatiedossiers voor de opleidingen die komend schooljaar starten.

Wij zijn ervan overtuigd dat de onderwijskwaliteit er beslist niet bij gebaat is als de examinering van de keuzedelen in de slaag/zakregeling anders dan bij het afstuderen van het cohort 2018/2019 start. Wij willen u verzoeken om onze mening mee te laten wegen in de besluitvorming.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.