News & Events

Door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden voor onderwijsgevend-personeel  in het middelbaar beroepsonderwijs 4 bijeenkomsten georganiseerd om met docenten, teamleiders en instructeurs in gesprek te gaan over de verbetering van het carrièreperspectief en de ontwikkelmogelijkheden binnen het onderwijs. Het ministerie is heel benieuwd naar jouw inzichten en nodigt je van harte uit om die te delen.

Tijdens de bijeenkomst staan de volgende vragen centraal:

  • Welke ideeën heb je over de ontwikkelmogelijkheden en carrièreperspectieven voor docenten en instructeurs?
  • Welke carrièremogelijkheden zie je nu al in het onderwijs?
  • Welke carrièrepaden vind je een goede toevoeging aan het onderwijs? Welke carrièrepaden zouden het onderwijs verder kunnen helpen en welke paden maken het leraarschap aantrekkelijker? Denk bijvoorbeeld aan een ‘expert’ docent, die zich specialiseert in bepaalde vormen van lesgeven. Of het combineren van lesgeven met onderzoekstaken. Of misschien wel het coachen van collega’s of het ontwerpen van het curriculum.
  • Welke randvoorwaarden zijn daarbij binnen en buiten jouw school nodig?

Deze bijeenkomst is onderdeel van een bredere gezamenlijke verkenning van sociale partners en het ministerie van OCW naar carrièreperspectieven en –paden in het onderwijs. De BVMBO is gesprekspartner bij deze verkenning.

Wil je meedenken en meepraten? Dat kan! 
Je kunt je inschrijven voor één van de volgende bijeenkomsten.

  • Dinsdag 12 september van 16.00 uur tot 19.00 uur bij Landstede Sportcentrum, Hogeland 10, Zwolle
  • Donderdag 14 september van 16.00 uur tot 19.00 uur bij MBO College Zuid,Europaboulevard 13, Amsterdam
  • Maandag 18 september van 16.00 uur tot 19.00 uur bij Koning Willem 1 College, Henri Dunantstraat, Den Bosch
  • Donderdag 21 september van 16.00 uur tot 19.00 uur bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Rijnstraat 50, Den Haag

Wij hopen op jouw inbreng bij een van de bijeenkomsten.

Je kunt je per mail aanmelden bij dhr. J.A.W. de Goede.(j.a.w.degoede@minocw.nl).

Vermeld daarbij:
Voornaam en Achternaam *

Functie *
О       Leraar
О       Teamleider
О       Instructeur

Bent  u aangesloten bij
О       BVMBO
О       Vakbond
О       Niet aangesloten

Bij welke bijeenkomst wilt u aanwezig zijn
О       Dinsdag 12 september Landstede Sportcentrum, Hogeland 10, Zwolle
О       Donderdag 14 september MBO College Zuid, Europaboulevard 13, Amsterdam
О       Maandag 18 september Koning Willem 1 College, Henri Dunantstraat, Den Bosch
О       Donderdag 21 september het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Rijnstraat 50, Den Haag

Verwachting is dat de belangstelling voor de bijeenkomsten groot zal zijn. OCW maakt je er op attent dat per bijeenkomst slechts 32 personen kunnen worden uitgenodigd. Hierdoor zullen wellicht sommige aanmeldingen niet gehonoreerd kunnen worden. OCW biedt bij voorbaat hiervoor excuus aan. Wij hopen dat dit je niet weerhoudt om je aan te melden.

Bij alle bijeenkomsten wordt gezorgd voor soep en een broodje.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.