News & Events

Bron info: leraar.nl

“In de koffiekamer klagen over beleidsmakers heeft niet zo veel zin. Sluit je aan en werk mee aan het professionaliseren van je vak. Het heeft effect!” Dat vindt Marjolein Held van de beroepsvereniging BVMBO. In dit artikel twee mooie voorbeelden van initiatieven om als leraren het heft weer in eigen handen te krijgen: Marjoleins BVMBO en het Lerarencollectief van Jan van de Ven en Thijs Roovers.
 
Het Lerarencollectief: zelf architect worden
De website van het dit jaar opgerichte Lerarencollectief laat er in grote letters geen onduidelijkheid over bestaan: ‘Leraar durf te claimen!’ Jan van de Ven, leraar in het primair onderwijs: “Leraren hebben zich de laatste jaren te veel laten wegdrukken. Zestig jaar geleden stond de leraar nog naast de dominee en de burgemeester. Nu is de leraar meer een uitvoerder dan de architect van zijn eigen vak. Als we weer architect worden, maken we het beroep aantrekkelijk voor onszelf en ook voor anderen. Dat is dé manier om nieuwe mensen aan te trekken en het lerarentekort te bestrijden.”
Samen met zijn collega Thijs Roovers ging Jan in 2017 de barricaden op met ‘PO in actie’. Ondersteund door 45 duizend leraren uit het basisonderwijs eiste deze groep een eerlijk salaris en minder werkdruk. “We hebben veel aandacht gekregen, ook in de media, en dat heeft onder meer geresulteerd in het invoeren van werkverdelingsplannen. Dat was hoognodig, want we kregen vaak beleid op ons bord waar we niet over hebben meegepraat.”
 
Structurele vertegenwoordiging
Vervolgens richtten Thijs en Jan het Lerarencollectief op. Jan: “Voorheen was er een Onderwijscoöperatie (OC) die alle onderwijssectoren moest vertegenwoordigen. Dat is nooit goed van de grond gekomen. In 2018 is die OC opgeheven en minister Slob riep leraren op om zelf met iets te komen. Thijs en ik hebben de handschoen opgepakt, want er is een structurele vertegenwoordiging van onze beroepsgroep nodig.”
Jan en Thijs bezoeken scholen om te vertellen over het belang van een eigen beroepsvereniging. Alles draait om beroepseer: het is aan leraren zelf om de eer van hun vak hoog te houden. Jan: “Wij gaan zelf over de beroepsstandaarden. Leraren bepalen zelf wat je als leraar moet kennen en kunnen. Daarvoor willen wij samenwerken met de opleidingen. Het gaat ons om zeggenschap over het eigen beroep. We willen autonomie claimen, waardoor het vak weer leuk wordt. Een positie waar je trots op bent. Dan kiezen meer mensen voor dit vak.”
 
BVMBO: samen sterk voor goed beroepsonderwijs
De BVMBO, de beroepsvereniging van docenten en instructeurs in het mbo, werkt al sinds 2011 aan de professionele ontwikkeling van het beroep. “Wij geloven dat we zelf verantwoordelijk zijn voor het vakmanschap van onze beroepsgroep. Dat we samen de regie moeten nemen om vorm te geven aan goed middelbaar beroepsonderwijs” zegt Marjolein Held, voorzitter van de BVMBO en docent verpleegkunde.
De beroepsvereniging heeft zich ontwikkeld tot gesprekspartner voor het ministerie, de MBO Raad en andere landelijke organisaties in het mbo. Marjolein: “Ik ben trots op onze producten en activiteiten, zoals het ‘Beroepsbeeld mbo-docent’ met een dialoog-kaartenset, de leergang Teacher-in-the-lead en een pr-promotietraject voor docenten die belangstelling hebben om een promotieonderzoek te starten.” Daarnaast ondersteunt de BVMBO kennisdeling en discussies op acht thema’s: rekenen, loopbaan en burgerschap, collegiaal leren, opleider 2025, onderzoek, beroepskwaliteit, onderwijs-kwaliteitsborging en teacher in the lead. Marjolein: “We hebben bewezen dat beroepsgroepvorming vanuit de beroepsgroep zelf kan! We hebben toegevoegde waarde voor onze sector.”
 
Meerjarenagenda
Naast hun drukke baan kunnen mbo-opleiders zich niet bezighouden met alle onderwerpen die in het beroepsonderwijs spelen. Daarom heeft de BVMBO de acht thema’s geformuleerd en voor ieder van die thema’s een ontwikkelagenda opgesteld. Marjolein: “Ik roep alle docenten en instructeurs in het mbo op om mee te helpen bij de ontwikkeling van die gezamenlijke agenda. Je kunt eenvoudig meedoen en je eigen thema kiezen door het invullen van een vragenlijst. Je kunt ook meedoen in een Versnellingskamer. Die organiseren we de komende maanden op elf scholen in het hele land. In de koffiekamer klagen heeft niet zo veel zin. Sluit je aan en werk mee aan het professionaliseren van je vak. Want verbinding geeft power!”

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.