News & Events

Mano
Mano Fluiter

De school heeft, met steun van de OR, gekozen voor het faciliteren van een ambassadeur BVMBO voor 0.2 fte voor een periode van drie jaar. Ik ervaar commitment in de samenwerking met het CvB, P&O en de O.R. om de positie van de mbo-opleider te verbeteren. Dit begint bij het bewustzijn van de docent, instructeur en assistent zelf, zij zijn aan zet als het gaat om de kwaliteit van het onderwijs. De ontwikkelingen rondom het lerarenregister dragen hier ook aan bij. Het sluit ook goed aan op de visie van de BVMBO; eigenaar zijn van ons onderwijs. Dat betekent invloed (mede)zeggenschap in de uitoefening van ons vak op eigen (beroeps)inhoud, uitvoering en ontwikkeling.

 

Papier

 

Als BVMBO ambassadeur namens het Horizon College ben ik een aanspreekpunt en initiator over zaken als professionalisering van docenten, professionele ruimte en kwaliteit van de beroepsuitoefening. Ik bezoek opleidingsteams, faciliteer en organiseer professionaliserings- activiteiten en geef over diverse onderwerpen voorlichting. De komende maanden ga ik voornamelijk voorlichting geven over het lerarenregister, hoe werkt het register en wat de eisen zijn rondom de herregistratie. De bijeenkomsten zijn gevalideerd door het lerarenregister, bijwonen levert een bewijs van deelname en daarmee een registeruur op.

Het Horizon College is een ROC met locaties in Hoorn, Alkmaar, Heerhugowaard en Purmerend. Ongeveer 11.000 deelnemers volgen bij ons een opleiding en in totaal zijn ongeveer 1000 mensen bij ons werkzaam. Het CvB vindt het belangrijk dat docenten meer gebruikmaken van hun professionele ruimte en wil verdere professionalisering van de mbo-opleider stimuleren. Het creëren van een open leercultuur, door o.a. professionele leergemeenschappen aan elkaar te verbinden, staat daarbij centraal.

 

De HC Onderwijsprijs

Dit jaar heb ik de HC Onderwijsprijs geïntroduceerd. Dit is een geldprijs van 2500 euro voor het beste onderwijsidee. De geldprijs is bedoeld voor de uitvoering van het idee waardoor innovatie wordt gestimuleerd en de mbo-opleider in positie wordt gebracht om zijn onderwijsideeën uit te voeren. Een vakjury selecteert de ideeën op kwaliteit (de criteria zijn bij inschrijving gegeven) en benoemt de genomineerden. Vervolgens kunnen alle medewerkers stemmen op de genomineerden. De winnaar is het idee met hoogst aantal punten, die van de vakjury en de medewerkers bij elkaar opgeteld. Afgelopen schooljaar gaf de stemming van de medewerkers de doorslag, een mooi resultaat om daadwerkelijk de invloed van de mbo-opleider op het onderwijs te vergroten.

Winnaar

Betere leeropbrengsten

In mijn sector ontwikkelen we zelf onze professionaliseringstrajec- ten in plaats van deze in te kopen. Ook een mooi voorbeeld van het in positie brengen van de mbo-opleider. Docenten en instructeurs volgen twee professionaliseringstrajecten, een basistraject met follow-up. Doelstelling van onze professionaliseringstrajecten is dat de opleidingen, de medewerkers en de organisatie gericht zijn op het bereiken van effectief onderwijs dat gericht is op betere leeropbrengsten van onze deelnemers.

De Reflectieve Leraar

Het begint met bij elkaar in de les kijken, kennis en ervaring delen, heldere en haalbare doelen stellen en vastleggen wat wel en niet werkt. Het basistraject leert ons werken met de methode De Reflectieve Leraar van Marzano en de follow-up geeft ons vervolgens de mogelijkheid optimaal gebruik te maken van onze professionele ruimte. Het is de bedoeling om op basis van Marzano een professionele standaard vast te leggen, rekening houdend met onze doelgroep en individuele scholingsbehoefte. Met Iris Connect hebben we een systeem via de BVMBO aangeschaft waarmee we video-opnames kunnen maken, delen en feedback kunnen geven. Peer review is hierdoor sterk vereenvoudigd. Via de BVMBO kregen we korting op de aanschaf van Iris Connect en doen we ook mee aan een onderzoek naar de effectiviteit ervan.

IrisOnze aanpak heeft veel overeenkomsten met wat De onderwijsraad beschrijft in hun publicatie Toegevoegde Waarde (2014). De raad stelt ook dat (verdere) ontwikkeling naar een lerende organisatie niet alleen moet plaatsvinden binnen de schoolmuren, maar gevoed moet worden door de uitwisseling van kennis en ervaring. Versterking van de contacten met scholen binnen een schoolbestuur of aan regionale samenwerkingsverbanden op het gebied van opbrengstgericht werken (bijvoorbeeld intervisiegroepen). Ik hoop dat in mijn regio meer ambassadeurs actief zullen worden want voor mij is dit de komende tijd een aandachtspunt.

 

Mano Fluiter

1 reactie

Laat een reactie achter op Giel Kessels Reactie annuleren

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.