News & Events

Briefhoofd

Aan bestuur Onderwijscoöperatie
Arthur van Schendelstraat 600
3511 MJ Utrecht

Onze referentie: UIT-1706

Datum: 24-10-2017

Betreft: opzegging geassocieerde onderwijscoöperatie

Geachte bestuursleden,

Vlak na de oprichting van de Beroepsvereniging Opleiders MBO – de BVMBO – zag ook de Onderwijscoöperatie het levenslicht. Onze verwachtingen waren groot. Een beroepsorganisatie van, voor en door leraren van alle sectoren. Algauw bleek dat de BVMBO niet mocht deelnemen aan de coöperatie. De ondergrens voor deelname was 4000 leden en die hadden wij niet. Na vele gesprekken volgde het verzoek om geassocieerd lid te worden. Beroeps-, vak- belangenorganisaties en andere initiatieven in het veld met minder dan 4.000 leden zouden hierdoor betrokken worden bij de agenda van de beroepsgroep. De BVMBO is sindsdien geassocieerd lid en mag twee keer per jaar aanschuiven bij het ‘overleg geassocieerden’.

Het bestuur van de BVMBO heeft, mede gezien de recente ontwikkelingen bij de Onderwijscoöperatie, besloten per direct haar geassocieerde status op te zeggen. Hiervoor zijn een aantal redenen:

  1. De BVMBO heeft geen vertrouwen meer in het bestuur van de Onderwijscoöperatie. Een bestuur die de voordracht van een unaniem voorgedragen nieuwe voorzitter blokkeert omdat deze een andere structuur voor ogen heeft, vinden wij onacceptabel. De kandidaat wil er een brede beroepsvereniging van maken. Een initiatief wat wij zeer ondersteunen.
  2.  Het proces van totstandkoming en uitwerking van het Lerarenregister en de verkiezingen van de Deelnemersvergadering heeft ons vertrouwen in het bestuur van de Onderwijscoöperatie niet versterkt, maar eerder ondermijnd. De communicatie, de fouten in het systeem, de kritiek van buitenaf die niet weerlegd wordt, de trage communicatie rondom de bekendmaking van de verkiezingsuitslag heeft aan het bovengenoemde besluit bijgedragen.
  3. Het inhoudelijke overleg van de Onderwijscoöperatie met de geassocieerden heeft nooit echt vorm gekregen. Er zijn een aantal bijeenkomsten geweest waarin de geassocieerde partners werden geïnformeerd over de koers van de Onderwijscoöperatie. Echte betrokkenheid op de inhoudelijke agenda hebben wij niet ervaren en sinds een jaar zijn er geen bijeenkomsten meer geweest. Wel kregen de geassocieerde de mogelijkheid een kandidaat voor te dragen voor de verkiezingscommissie van de deelnemersvergadering. Helaas was de termijn hiervoor maar drie dagen.

We kunnen hierdoor niet spreken van enige betrokkenheid op de agenda van de beroepsgroep. De status van geassocieerde heeft voor ons op dit moment geen enkele waarde.

Tenslotte willen wij onze waardering uitspreken voor de ambassadeurs van de Onderwijscoöperatie. Deze collega’s zijn de uitdaging aangegaan om het gesprek over de professionele keten waaronder het lerarenregister aan te gaan. Dit bracht hen vaak in een onaangename positie. Ondanks het opzeggen van onze geassocieerde status zullen wij de positieve samenwerking met de ambassadeurs continueren.

We zijn altijd bereid om ons besluit mondeling toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

Handtekening

Marjolein Held
Voorzitter BVMBO

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.