News & Events

In de ontwikkeling naar een professionele organisatie voor en door opleiders in het mbo, heeft de BVMBO in beeld gebracht hoe dat er uit moet (gaan) zien. Dit document kan aanleiding zijn voor vragen, lidmaatschap, deelname aan projecten of zelfs het aanmelden als mogelijke uitbreiding van bestuur of ambassadeurschap.

Maak je belangstelling bekend, welke dan ook, via info@bvmbo.nl

Geef een reactie

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.