News & Events

Onlangs heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar het verschil in studierendement tussen jongens en meisjes in het MBO, HBO en WO.
Het onderzoek betreft een eerste verkenning. Het doel ervan was om meer zicht te krijgen op de achterliggende oorzaken van het verschil in studierendement.

Korte samenvatting van het onderzoek.

Gebleken is dat in de afgelopen jaren meisjes jongens hebben ingehaald als het gaat om prestaties in het onderwijs. Op de basisschool scoren jongens nog iets hoger op de eindtoets. Maar uiteindelijk halen meisjes gemiddeld een hoger opleidingsniveau. Ook halen meisjes gemiddeld vaker een diploma, wisselen ze minder vaak van opleiding en studeren ze sneller af.

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat:

· Jongeren in het MBO, HBO en WO vaardigheden en competenties nodig hebben die ze nog niet altijd hebben ontwikkeld. Deze vaardigheden en competenties – zoals motivatie, keuzegedrag, planning en prioritering – bepalen in belangrijke mate het studiesucces.

· Bij de ontwikkeling van deze vaardigheden jongens gemiddeld genomen achter lopen op meisjes. Dit heeft te maken met de rijping van de hersenen, maar de sociale omgeving speelt ook een rol.

· Competentiegericht onderwijs gemiddeld genomen dan ook een gunstiger effect op het studiesucces van meisjes dan jongens heeft. De verschillen binnen de groep meisjes en binnen de groep jongens zijn echter groter dan tussen jongens en meisjes.

· Competentiegericht onderwijs de ontwikkeling van vaardigheden stimuleert die van groot belang zijn om goed te functioneren op de arbeidsmarkt van de 21ste eeuw.

· Hoewel meisjes het beter doen in het onderwijs, dit zich niet vertaalt in een betere positie op de arbeidsmarkt.

Het ministerie van OC&W heeft het onderzoek gelezen en reageert:
Reactie vanuit OCW richting 2e Kamer was dat de uitkomsten geen aanleiding geven tot aanpassingen in het nationale onderwijsbeleid. De aanbeveling van de onderzoekers om de individuele leerbehoefte van leerlingen centraal te stellen delen wij. In het competentiegericht onderwijs is aandacht nodig voor het ‘leren leren’. De aanbeveling van de onderzoekers neemt OCW daarom ter hand om het bewustzijn van leerkrachten en onderwijsdirecties te vergroten over de oorzaken van (gender)verschillen in studiesucces.

Vanuit OCW willen wij de onderwijsinstellingen informeren over de resultaten van het onderzoek. Daarnaast willen wij ook docenten op de hoogte brengen van de resultaten. Verzoek aan jou om na te gaan of er mogelijkheden zijn om bijgaand rapport onder de aandacht te brengen op jullie site/bij jullie leden.

Wil je het rapport lezen, klik dan HIER.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.