News & Events

Meedenken en meebepalen

De beroepsgroep van opleiders in het mbo is aan zet over bevoegdheden in het mbo. Doe mee met de enquête!

Het bevoegdhedenstelsel bepaalt aan wie en in welke vakgebieden een leraar in het po, so, vo en mbo les mag geven nadat hij een lerarenopleiding heeft afgerond. Na een advies van de Onderwijsraad over het bevoegdhedenstelsel heeft de minister van OCW een commissie ingesteld om dat advies verder uit te werken. Ons Platform Beroepskwaliteit heeft de commissie toen van een advies vanuit de BVMBO voorzien.
Afgelopen zomer heeft de Aob een grote enquête onder leraren gehouden om te onderzoeken waar zij problemen ervaren in het huidige stelsel. Velen van ons hebben hem ook ingevuld. Nu willen we verder onderzoeken welke oplossingen wel of juist niet op draagvlak vanuit het onderwijsveld kunnen rekenen.
”We” zijn de leden van het Platform Beroepskwaliteit, die positief hebben gereageerd op de vraag van de Aob of de BVMBO de enquête wilde helpen samenstellen en verspreiden.
Aan onze beroepsgroep van opleiders in het MBO, wel of geen lid van de BVMBO, vragen wij in grote getalen de enquête in te vullen. Ga er maar even voor zitten, want je bent er wel even mee bezig.

Je kunt de enquête insturen tot uiterlijk 23 april a.s.   
Succes en dank voor het invullen!

Met vriendelijke groet
Platform Beroepskwaliteit,
Rob van Seters, vz.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.