News & Events

Leren is niet te stoppen

Leren heeft geen begin en geen eind, het blijft oneindig doorgaan. Zo lijkt het ook met het promotie-onderzoek te zijn… Het traject zelf kent een begin en ook een eind, maar de ontwikkeling die het onderwijs en ikzelf doormaken zijn oneindig.

Hoe staat het ervoor met het onderzoek en mezelf als buitenpromovendus en docent?

pastedGraphic.png

Een goed punt om te starten is reflectie. Reflectie op het afgelopen jaar.
De stand van zaken bij de start van het schooljaar was dat het onderzoeksvoorstel voor financiering afgekeurd was bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Toch ging ik twee dagen per week aan de slag met het onderzoek. De doelen voor dit schooljaar (in willekeurige volgorde) waren:

  1. Een goedgekeurd PhD-onderzoeksvoorstel bij de NWO
  2. Financiering voor het onderzoek rond krijgen
  3. Leren in het wetenschappelijk Engels te schrijven
  4. Netwerk van onderzoekende docenten uitbreiden
  5. Kennis over toetsing en motivatie voor toetsing opdoen
  6. Start maken met het begeleiden van onderwijsteams die hun toetsen flexibeler willen maken voor de studenten

Wat is gelukt?
2, 3 in milde vorm, 4 in trotse vorm, 5 maar dat maakt me onzeker en 6 is bijna gelukt.

Ik stel voor
Laten we bij het onderzoeksvoorstel beginnen. In januari heb ik het Nederlandstalig onderzoeksvoorstel ingediend bij de NWO. Promotor, begeleiders, directeur, teamleider en mezelf zijn enthousiast. Helaas het NWO niet… Afgekeurd… Feedback op het voorstel heb ik nog niet ontvangen.
Het alternatieve plan is om een Engelstalig voorstel te schrijven dat door interne lezers van de Open Universiteit wordt voorzien van feedback. Vervolgens wordt het voorstel aangepast en is het voorstel door twee externe reviewers gelezen en beoordeeld.
Wetenschappelijk schrijven in het Engels is voor mij niet makkelijk, dus een online training gevolgd en aan de slag met het schrijven van het Engelstalig voorstel.
Dit voorstel is goedgekeurd door de interne -en externe reviewers!!!
Dat betekent dat het voorstel ook uitgevoerd kan gaan worden!

Van klassentoetsen naar gepersonaliseerd toetsen (Giel Kessels 2019)

Ik tel tot 5 (jaar)
Financiering is van belang om het onderzoek uit te kunnen voeren. Het PhD-traject beslaat twee dagen per week en dat voor vijf jaar lang. Een flinke tijdsinvestering dus. Wat hebben de studenten eraan? Wat heeft het Summa College eraan, wat heeft de wetenschap eraan en wat heb ik er zelf aan?

Het doel van het onderzoek is de studentmotivatie voor toetsen verhogen door de studenten keuzes aan te bieden. Bij keuze kun je denken aan het toetsmoment en ook de toetsvorm kan een keuze van de student zijn (of worden). Hopelijk raken de studenten meer gemotiveerd om tonen wat zij hebben geleerd.

Zelfbeschikkings continuum. Aangepast van SDT (Deci & Ryan, 2000)

Het Summa College heeft docentprofessionalisering hoog in het vaandel staan. De combinatie met deze professionalisering en het item flexibele toetsing maakt dat verschillende onderwijsteams van het Summa College het onderzoek volgen en graag aan de slag gaan met het flexibiliseren van hun toetsing. Hierin ga ik een aantal teams van het Summa College helpen. Een erg gave taak die het onderwijs alleen maar beter en leuker maakt.

Het Summa College geeft me de kans om met PhD-onderzoek het onderwijs nog leuker en beter te maken. Dat maakt me extra trots om voor het Summa College te werken en nu dus ook onderzoek te mogen te doen.

Het onderzoek levert een bijdrage aan de wetenschap omdat er onderzoek gedaan is naar motivatie voor toetsen in relatie tot de resultaten van de toetsen, maar er lijkt weinig onderzoek gedaan te zijn naar studentmotivatie voor toetsing. Dit ontwerpgericht onderzoek geeft meer inzicht hoe toetsen zo vorm gegeven kunnen worden dat het de studentmotivatie ondersteunt.

Het aangaan van dit PhD-onderzoek is voor mij een grote uitdaging. Ik stel mezelf voortdurend vragen die ik nog niet kan beantwoorden. Maakt me dat onzeker? In tegendeel, het houdt me wel scherp! Kan ik een PhD-onderzoek uitvoeren? Kan ik een artikel schrijven? Gaan studenten echt merken dat de toetsing verandert doordat ik dit onderzoek uitvoer? Kan ik onderwijsteams begeleiden in hun zoektocht naar flexibele toetsing? Kan ik wel zoveel (wetenschappelijke) artikelen lezen? Kan ik het wel…??? 

Taal is zeg maar (niet) echt mijn ding.
Lezen is geen hobby van me, ik beleef er geen plezier aan. Schrijven, kan ik wel, maar niet zonder fouten. Engels? Ik kan me verstaanbaar maken…
Zo, en dan nu door naar het schrijven (en lezen) van een Engelstalig PhD-research proposal. Om dit te kunnen toch maar een serieuze online trainging ‘Academic writing in English’ gevolgd. Na een online college van 90 minuten is de concentratie op. Even fysiek uitkuren en dan opdrachten maken. Pittig is het zeker en (daarom?) ook erg leerzaam.

Ik ben trots op het eindresultaat, namelijk een goedgekeurd Engelstalig PhD-research proposal!

Netwerken / netwerkplezier
Vanwege mijn rol als ambassadeur bij de beroepsvereniging voor opleiders in het MBO (BVMBO) ken ik enthousiaste opleiders binnen veel verschillende MBO-scholen. Na wat geïnformeerd te hebben bij docenten met een onderzoekende houding blijkt dat er inmiddels een kleine 20 MBO-docenten aspiratie hebben om een PhD-onderzoek te starten, of daar al mee bezig zijn. Docenten die naast hun baan gaan promoveren verbinden zich aan een universiteit als buitenpromovendi. Als (buiten)promovendi heb je een promotor nodig die je begeleid en ondersteunt. Naast de promotor kan het zijn dat je door één of twee dagelijks begeleiders begeleid wordt. Deze dagelijkse begeleiders zijn het eerste aanspreekpunt. Mijn promotor is Rob Martens van de Open Universiteit (OU). Naast Rob wordt ik door Kim Dirkx en Steven Verjans begeleid.

Het is niet gebruikelijk dat je als MBO-docent gaat promoveren. Om jezelf voor te bereiden op de eventuele stap is er in een samenwerking tussen de BVMBO, OU, HU en ECBO een pre-promotietraject opgezet. Een aantal alumni van het pre-promotietraject komen eens per twee maanden samen om kennis te delen en om van elkaar te leren met betrekking tot het PhD-onderzoek. Dit initiatief kent de naam: Netwerk promoveren in het MBO en is inmiddels uitgebreid met mensen die in het MBO werkzaam zijn en de mogelijkheden aan het verkennen zijn om te gaan promoveren.

Hoe meer ik weet = hoe minder ik weet
Tijdens de bijeenkomsten van het ‘Netwerk promoveren in het MBO’ blijkt dat veel (startende) onderzoekers dit fenomeen ontdekken. Hoe meer je weet, des te duidelijker het wordt dat er echt nog heel veel te leren is. Zo ook op het gebied van toetsing en motivatie voor toetsing. Toetsing kan onderdeel zijn van het leren, of juist ingezet worden om het leren af te sluiten. Dit verschil in startpunt is van belang bij het overgaan naar een meer flexibele vorm van toetsing. Ook zijn er erg veel verschillende toetsvormen, maar kun je wel met een praktijktoets kennis aantonen? En kun je dan ook met een theorietoets vaardigheden aantonen? En op welke verschillende manieren kun je vaardigheden toetsen)

Een meerkeuze toets kennen wij (en onze studenten) wel. Maar wat als je de student naast het antwoord ook laat inschatten hoe zeker de student van het antwoord is, zou dat niet interessant zijn?

Dus een student geeft naast de keuze uit antwoord A, B of C (of een combinatie van deze drie) aan of hij/zij het antwoord:
A) weet, zodat de student maximaal twee punten verdient bij een goed antwoord en dat er twee punten afgaan per fout antwoord
B) twijfelt, er kan dan maximaal één punt behaald worden bij een goed antwoorde en één punt ingeleverd worden bij een fout antwoord
C) gokt, er kunnen dan geen punten verdient worden, ook kunnen er geen punten ingeleverd worden

Kwaliteit van onderwijs nóg verder verhogen door onderzoek
Dit soort experimenten zijn waardevol voor ons als docenten én komen het onderzoek ten goede. We kunnen toetsen op deze experimentele wijze een heel stuk interessanter maken voor de student en ook voor ons als opleider.

Dit schooljaar zou ik een start gaan maken met het begeleiden van onderwijsteam binnen het Summa College die hun toetsing meer flexibel willen maken. Helaas vertraagd de COVID-19 pandemie dit initiatief. Toch zijn er al een aantal contacten gelegd met teams die aan de slag willen gaan met het aanpassen van hun toetsing. Dit initiatief wordt komend schooljaar dan ook weer opgepakt met als doel de toetsing binnen het Summa College aan te laten sluiten op de visie op leren en de visie op examineren.

Mocht je interesse hebben om deel te nemen aan het onderzoek naar studentmotivatie voor toetsing of wil je met het team aan de slag met het thema flexibele toetsen, dan wil ik jullie daar graag bij helpen! Je kunt dan contact met me opnemen.

Je kunt ook contact met me zoeken om vragen te stellen over promoveren in het MBO of over de BVMBO.

Giel Kessels

Giel.kessels@ou.nl
Ghm.kessels@summacollege.nl
06 31675373

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.