News & Events

Corona heeft invloed op onze studenten, ons onderwijs en op onszelf. OCW monitort deze gevolgen om hierop het beleid aan te passen. Ook van ons, docenten en instructeurs, willen ze een beeld krijgen van de ervaringen.  Gezien de huidige zorgen, ontwikkelingen en de te nemen maatregelen wil OCW graag met meer docenten en instructeurs in gesprek over corona in het mbo. Wij nodigen jou uit om hieraan mee te doen via de Leraren Community OCW. 

De community is een  initiatief van het Ministerie van OCW om op een andere manier in gesprek te gaan met leraren. Het is een online, besloten platform waarop leraren en schoolleiders (po, vo, so en mbo) uit het hele land met elkaar én met OCW in gesprek gaan over actuele onderwijsthema’s met als doel beleid beter op de praktijk te laten aansluiten. Voor het onderzoek naar de mogelijke gevolgen van de door de corona ingestelde maatregelen op het mbo-stelsel en de doorstroom naar het hbo en de arbeidsmarkt zijn ze op zoek naar mbo-docenten die mee zouden willen denken over dit thema. Voor de duur van dit onderzoek word je dan (tijdelijk) lid van de Leraren Community OCW. Ze zijn op zoek naar 70 docenten en instructeurs. De uitkomsten van het onderzoek worden gedeeld in een rapportage. 

Omdat wij het belangrijk vinden dat ook jouw stem gehoord wordt aan de gesprekstafel nodigen we je van harte uit om mee te doen. 

Gézina Trouw is vanuit de BVMBO portefeuillehouder Covid-19. Je aanmelden of vragen? Mail het naar g.trouw@zadkine.nl

Hartelijke groet,

Gezina Trouw en bestuur BVMBO 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.