News & Events

 

Wat een inspirerend gesprek vond plaats op maandag 3 december 2018 met Kamerlid Zohair El Yassini (VVD). Docenten van de Leijgraaf hadden de mogelijkheid om, op initiatief van de BVMBO (beroepsvereniging opleiders mbo), allerlei vragen en dilemma’s uit de dagelijkse onderwijspraktijk met hem te bespreken.

En het doet er toe! Tijdens het boeiende en soms ook pittige gesprek is aandacht gevestigd op bijvoorbeeld; 

  1. het gebrek aan (goede) BPV plekken, met name in de zorg en techniek, 
  2. de 1000-urennorm (wat geen wettelijke norm is) en de lange lesdagen die dit tot gevolg heeft,
  3. passend onderwijs en de bekostigingssystematiek,
  4. de ambivalente benadering van de docent als professional versus de grote verantwoordingsdruk,
  5. werkdruk in zijn algemeenheid en meer specifiek rondom (de examinering van) de keuzedelen,
  6. visie op het beroepsonderwijs; hoe verhoudt de pedagogische opdracht, (jonge) mensen voorbereiden op een succesvolle deelname aan samenleving en arbeidsmarkt zich tot druk vanuit de macro-economische doelstellingen?

Bij een aantal onderwerpen blijkt dat het gesprek ook op een ander niveau gevoerd moet worden. Voor bijvoorbeeld de 1000-urennorm moet het gesprek in de eigen organisatie gevoerd worden. Tegelijkertijd maakt dit thema duidelijk dat beleid en wet- en regelgeving vaak ‘andere’, onbedoelde effecten kan hebben in het primaire proces. Dat de beste intenties kunnen leiden tot onbedoelde verzwaring en regeldruk. Waardoor de autonomie en zeggenschap van de docent belemmerd worden en het uiteindelijk ten koste gaat van de kwaliteit van het onderwijs.

Deze zorg is ook nadrukkelijk uitgesproken rondom de (examinering van de) keuzedelen. Het concept ‘keuzedelen’ wordt omarmd door de deelnemers, maar de uitvoering en de daarmee samenhangende verantwoordingsdruk roept veel vragen op. Wordt het middel – de keuzedelen – niet een doel op zich? Verliest men het echte doel – flexibel kunnen inspelen op veranderingen/vragen in de regio en de keuzemogelijkheden van studenten vergroten – niet uit het oog? De discussie rondom de keuzedelen raakt het onderliggende thema van het gehele gesprek: het spanningsveld tussen vertrouwen, autonomie, zeggenschap versus georganiseerd wantrouwen, verantwoording en regeldruk!

De conclusie van het gesprek was dat een aantal thema’s een vervolg vragen. Zo zal dhr. El Yassini met een aantal opleiders gaan bekijken hoe het proces rondom de keuzedelen georganiseerd is. Ook is de intentie uitgesproken om dit gesprek voort te zetten, waarbij voor bepaalde thema’s het gesprek inhoudelijker gevoerd kan worden. Bijvoorbeeld; de visie op het beroepsonderwijs, de ambivalente benadering van de docent als professional versus de grote verantwoordingsdruk etc.

Na het bezoek aan de Leijgraaf is dhr El Yassini, tijdens het middagprogramma, in gesprek gegaan met de ambassadeurs en het bestuur van de BVMBO. Ook hier kwamen veel van de bovengenoemde onderwerpen terug. Daarnaast werd bijvoorbeeld specifiek gesproken over rekenen, het lerarenbeleid (rapport van onderwijsraad en Rinnooy Kan) etc.   

De roep van de beroepsgroep om professionele ruimte en vertrouwen werd ook hier expliciet gedeeld. 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.