Digitale Algemene Ledenvergadering 27 mei 2021

Wij nodigen jou van harte uit voor de digitale Algemene Ledenvergadering op 27 mei 2021 van 16.00 – 17.30 uur, inloop vanaf 15.45 uur.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

– Afhandeling financieel jaarverslag 2020 (vaststellen door stemming);
– vaststellen activiteitenverslag
– Aanpassen statuten
– Bestuursverkiezing waaronder aftreden van tweetal van de huidige bestuursleden, verkiezing nieuw bestuurslid en vervolg vacature voorzitterschap (informerend en stemming).

 

Aanmelden voor de Algemene ledenvergadering

Klik HIER om je aan te melden. Als je je hebt aangemeld krijg je informatie over de (stem)procedure en de planning. Vier weken van te voren (29 april 2021) worden de stukken beschikbaar gesteld om te lezen, vragen te stellen en je kan vanaf dan ook al stemmen. Dit doen we weer via Spilter. Je krijgt dan een mail vanuit dit programma. Stemmen is anoniem. Je krijgt ook een link vanuit Zoom voor de digitale vergadering gemaild.

We hopen je te ontmoeten op de digitale vergadering,

Met vriendelijke groet,
Mede namens het bestuur,

Anniek van Anraad
Secretaris bestuur BVMBO