Digitale algemene ledenvergadering

Wij nodigen de premiumleden van harte uit voor de digitale Algemene Ledenvergadering op 25 juni van 16.00 – 17.00 uur. Op de agenda staan de volgende onderwerpen: vaststellen strategische meerjarenagenda 2020 – 2023 en de gebruikelijke afhandeling van de jaarstukken van de vereniging.

Strategische Meerjarenagenda
Het afgelopen half jaar hebben we gewerkt aan de strategische meerjarenagenda om beroepsgroepvorming en professionalisering van het beroep van opleiders te versterken. De strategische meerjarenagenda heeft invloed op de koers, inrichting en financiën van de beroepsvereniging. Tijdens deze vergadering zullen we hierover besluiten nemen.

Digitaal vergaderen
Door de huidige omstandigheden hebben we als bestuur besloten om niet fysiek bij elkaar te komen maar digitaal te vergaderen. Artikel 6 van de ‘Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid’ (de Noodwet) biedt hiertoe mogelijkheden. De voorwaarden in de wet hebben invloed op de wijze van vergaderen. Vier weken voorafgaand aan de vergadering worden de vergaderstukken beschikbaar gesteld en krijg je de gelegenheid hierover digitaal vragen te stellen. Vragen stellen kan tot 72 uur voor de vergadering. De vragen zullen binnen 24 uur schriftelijk beantwoord worden en wederom beschikbaar gesteld worden aan de leden van de vergadering. De stemming over de verschillende onderwerpen zal ook digitaal plaatsvinden en kan vanaf twee weken voorafgaand aan de vergadering. De stemmingen worden gesloten tijdens de livestream van de vergadering. De stemming is anoniem. Als je je aanmeldt als deelnemer krijg je alle informatie die nodig is om deel te kunnen nemen. 

Aanmelden
Klik HIER om je aan te melden. Als je je hebt aangemeld krijg je op verschillende momenten een mail:

– 28 mei 2020: alle instructies, vergaderstukken, mogelijkheid om vragen te stellen;

– 11 juni 2020: vanaf 16.00 uur mogelijkheid om te stemmen over de verschillende onderwerpen;

– 23 juni 2020: antwoorden op de schriftelijke vragen zijn beschikbaar en de laatste instructies.

Meld je aan voor 28 mei om aan het gehele proces deel te kunnen nemen. Later aanmelden is mogelijk tot drie dagen van tevoren (22 juni 2020).