Diner pensant

Op 7 februari 2019 organiseert de BVMBO weer een diner pensant om een actualiteit te bespreken met de vrienden van de BVMBO. Het diner pensant heeft dit jaar het thema “Een professionele omgeving voor innovatieve onderwijsteams”.

In februari 2018 tekenden de minister van OCW en de MBO-Raad het bestuursakkoord 2018-2022 met als titel ”Trots, vertrouwen en lef”. In dit bestuursakkoord zijn de ambities vastgelegd voor toekomstbestendig beroepsonderwijs.Onderwijsteams spelen een cruciale rol: het onderwijs zal innovatiever en meer hybride worden en docenten moeten een goed ontwikkelde antenne hebben naar de nieuwste ontwikkelingen in hun vakgebied en deze ontwikkelingen vertalen naar hun onderwijs. Wat vraagt dit van de onderwijsteams? Wat hebben onderwijsteams hiervoor nodig? Welke factoren in de professionele omgeving van innovatieve onderwijsteams zijn hierin belangrijk?

De BVMBO nodigt u graag uit om hierover in gesprek te gaan. De BVMBO wil met de opbrengsten van dit diner de professionele omgeving van innovatieve onderwijsteams in kaart brengen en een handreiking maken. Dit diner pensant is de start van dit traject.

Wanneer: 7 februari 2019
Waar: Restaurant GROOS! Albeda College, Baljuwstraat 2, 3039 AK Rotterdam
Tijd: inloop vanaf 17.00 uur, rond 20.30 uur is het diner afgelopen.
Voor wie: premium leden en genodigden

Klik HIER om je aan te melden.