Workshop ‘Aan de slag met het beroepsbeeld’

Het beroepsbeeld mbo-docent is gereed. In deze workshop ga je aan de slag met het beroepsbeeld om het in de eigen organisatie te laten leven. In een interactieve en inspirerende sessie krijg je tools om dat te doen en wordt van en met elkaar geleerd. De workshop wordt twee keer georganiseerd in Den Bosch en Zwolle. 

Waarom een beroepsbeeld mbo-docent?
In maart 2019 werd het beroepsbeeld mbo-docent, handvat voor professionele ontwikkeling, onder regie van de BVMBO en het Kennispunt Opleiden in de school van de MBO Raad gelanceerd. Met behulp van het beroepsbeeld mbo-docent willen we de ontwikkelingsmogelijkheden en daarmee de diversiteit van het docentschap in het mbo meer zichtbaar maken. Het beroepsbeeld is bedoeld als een handvat voor dialoog in onderwijsteams of op individueel niveau tussen docent en zijn leidinggevende. Het beroepsbeeld helpt ook in het gesprek in het algemeen tussen de verschillende belanghebbenden over ontwikkelmogelijkheden binnen het beroep van docent. Aan mensen die overwegen om docent te worden, laat het beroepsbeeld zien hoe gevarieerd het beroep kan zijn.

Inhoudelijk programma

In de workshop wordt kennisgemaakt met het beroepsbeeld en de ontwikkelde materialen zoals de dialoogkaarten, vloerkleed en clip.

Er wordt ingezoomd op methodieken om:

  • het beroepsbeeld onder de aandacht te brengen bij collega’s, teams, afdelingen, instellingen, teamleiders, directeuren en bestuurders;
  • op individueel niveau aan de slag te gaan met het beroepsbeeld met het oog op groei en (loopbaan)ontwikkeling van individuele docenten;
  • op teamniveau de dialoog aan te gaan met elkaar over taken, rollen, ambities en expertise met daarbij oog voor zowel de individuele wensen en behoeften als die van het team als geheel. Het gaat daarbij om inzicht in zowel de ontwikkeling van het individu als om de teamontwikkeling.

Wanneer: 16 mei (’s-Hertogenbosch) en 6 juni (Zwolle) van 16.00 –20.00 uur inclusief hapje en drankje, inloop vanaf 15.30 uur
Waar: Koning Willem 1 College, Vlijmenseweg Den Bosch en Deltion College Zwolle

Voor wie: ambassadeurs BVMBO en mbo-docenten van ambassadeurscholen 

Belangstelling? Meld je dan aan via deze link