News & Events

Gezamenlijke brief verstuurd naar de ministers van Engelshoven en Slob over de toekomst van het rekenonderwijs

Een meerderheid van de Tweede Kamer lijkt meer te voelen voor het plan van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) dan voor het rekenplan van de ministers OCW. Dit bleek 23 januari uit het algemeen overleg van de Kamer en bij de ingediende moties afgelopen dinsdag. De ministers hadden eerder voorgesteld om in het vo en mbo met eigen schoolexamens voor rekenen te werken en deze mee te laten tellen voor diplomering.

Het plan van NVvW stelt dat er geen schoolexamen rekenen hoeft te komen voor alle leerlingen in het vo. In plaats daarvan kan rekenen getoetst worden in de wiskunde-examens. Alleen voor leerlingen zonder wiskunde is in dat geval een schoolexamen nodig. De plannen lopen vooruit op de situatie na afronding van curriculum.nu. Dan komt er voor het vmbo een apart, verplicht vak wiskunde 2F en wordt rekenen in havo/vwo geïntegreerd in wiskunde.

De MBO Raad vindt de steun in de Kamer voor het plan van de NVvW een zorgelijke ontwikkeling, zowel voor de borging van het instroomniveau van studenten als de onderhoudsplicht van het mbo. Met het vervallen van aparte toetsing van de referentieniveaus in het vo is er geen zekerheid over het instroomniveau van studenten en daarmee van een doorlopende leerlijn voor rekenen.

Op 25 januari informeerden de ministers OCW de Tweede Kamer over de consequenties van hun eigen voorstel en het plan van de NVvW voor het tijdpad en de doorstroom in het onderwijs. Naar aanleiding hiervan heeft de MBO Raad overleg gevoerd met OCW en daarin de vergaande consequenties voor het mbo benadrukt. 

In een gezamenlijke brief van NRTO, BVMBO/platform rekendocenten, JOB, VNO-NCW en MKB Nederland en de MBO Raad is vervolgens aangegeven voor welke aanpak het mbo kiest om aan de onderhoudsplicht te kunnen voldoen. Eerder deze week zijn bestuurders in een mail van voorzitter Ton Heerts nader geïnformeerd over deze brief.

Dinsdag 29 januari hadden partijen in de Tweede Kamer gelegenheid moties in te dienen. Naar verwachting volgt de stemming hierover 5 februari. De minister voor OCW gaf dinsdag tijdens het vao wel aan dat wanneer de Kamer kiest voor het afschaffen van de rekentoets, hij wil doorpraten met het afnemend onderwijs over de gevolgen.

Practoraat Rekenen organiseert regionale rekennetwerken

Het Practoraat Rekenen organiseert regionale rekennetwerken op 13, 19 en 20 februari in Zwolle, Rotterdam en Eindhoven.

Tijdens deze bijeenkomsten bespreken we allereerst de actualiteit. Op 23 januari heeft het debat over de brief van de minister in de Tweede Kamer plaatsgevonden en op 6 februari een toelichting aan de rekencontactpersonen door beleidsmedewerkers van OCW. Deze middag gaan wij in op de consequenties die dit heeft op onze lessen en toetsen/examens en na de pauze komt het Practoraat Rekenen aan bod. Welke plannen heeft het Practoraat Rekenen voor ogen? Is onze onderzoeksagenda ook jouw onderzoeksagenda? Hoe groot of hoe klein mag het onderzoek zijn wat je zelf wilt gaan uitvoeren?

Op de website van practoraat rekenen vind je meer informatie over de eerste rekennetwerkbijeenkomst, tevens vind je daar de link naar het aanmeldingsformulier.

Als je je aan wilt melden voor de reken up-date van het Practoraat Rekenen klik dan HIER.

Aankondiging Wedstrijd Beste Rekenidee mbo 2019

Het Platform Rekendocenten en het practoraat Rekenen organiseren in 2019 de 4e editie van de wedstrijd: Beste Rekenidee mbo.

Heb jij een goed voorbeeld van een motiverende rekenactiviteit of loop jij al langer rond met een idee om rekenen beroepsgerichter en motiverender te maken? Doe dan mee! 

Prijs: drie prijswinnaars winnen een toegangsticket en reis- en verblijfkosten voor de 26e internationale rekenconferentie ALM van 7 tot en met 10 juli 2019 in Lund Zweden.

Wat moet je doen:
Stuur tussen wereld PI dag 14 maart en 13 mei 2019 je beroepsgerichte, motiverende rekenactiviteit in naar besterekenideembo@bvmbo.nl

Zie voor meer informatie de flyer: 

Flyer Beste rekenidee 2019

Bijeenkomst op 20 maart van het Platform Rekendocenten

Het Platform Rekendocenten nodigt je graag uit voor een themamiddag op woensdag 20 maart van 13.00 – 16.00 uur in het Innovatiehuis in Den Bosch. 

Op het programma staat onder andere een  kennismaking met het practoraat Rekenen. Wat kan het practoraat voor jou als rekendocent betekenen. Welke ideeën heb je over praktijkgericht onderzoek?  Een verdere invulling van het programma volgt op een later moment. Ben je geïnteresseerd?

Meld je dan aan via deze LINK

Aankondiging ALM 26, International Conference

De ALM is de internationale zusterorganisatie als het gaat om rekenen in het beroepsonderwijs. De jaarlijkse internationale conferentie  van ALM wordt ieder jaar in een ander land georganiseerd.
Dit jaar vindt het plaats van 7 tot en met 10 juli 2018 in Lund in Zweden.

Meer informatie over de ALM: ALM conference

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.