News & Events

Op 22 maart 2018 sloten de deelnemers de eerste Leergang Teacher in the lead af waarbij zij onder andere in gesprek gingen met minister van Engelshoven. De deelnemers, onze ambassadeurs en ‘teachers in the lead’, zijn koplopers binnen onze beroepsgroep die op zoek zijn naar een actuele kennisbasis van het mbo en/of thematische verdieping zoeken.

Het is belangrijk dat ambassadeurs BVMBO en teachers in the lead goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in de (beleids)context van het beroepsonderwijs. Een context die steeds verandert. In de Leergang Teacher in the lead komen verschillende actuele thema’s en vragen aan bod: wet- en regelgeving rondom beroepsonderwijs, de richting waarin de discussie over het beroepsonderwijs zich ontwikkelt en het nieuwe regeringsbeleid. Met welke organisaties heeft het mbo-veld te maken en hoe verhouden die zich tot elkaar? Wat zit er in de lumpsum en welke andere financieringsbronnen zijn er nog meer? Wat is er nodig om opleiders in het mbo nog verder te professionaliseren en het docentschap verder te ontwikkelen? Hoe zit het met de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt? En: de kracht van ambassadeurs BVMBO en teachers in de the lead zit in verbinden en communiceren, zowel binnen de school als daarbuiten. Hoe doe je dat precies? De leergang draagt bij aan een stevige kennisbasis en geeft de deelnemers inzicht in het beleid van het middelbaar beroepsonderwijs en de actuele ontwikkelingen en innovaties daarbinnen. Na het volgen van de leergang, weet de deelnemer welke innovaties binnen het beroepsonderwijs een rol spelen, wat er op de toekomstagenda van het beroepsonderwijs staat, en waar je actuele informatie en kennis kunt vinden.

De leergang Teacher in the lead is een gezamenlijk initiatief van BVMBO en ecbo en wordt georganiseerd met medewerking van de MBO Raad, het ministerie van OCW, ROC van Twente en SBB.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.