News & Events

“Op de lerarenopleidingen krijgen aankomend docenten die voor het mbo kiezen niet alle informatie aangereikt. Bijvoorbeeld dat het handig is als je ook iets weet over de beroeps-vakinhoud als je automonteurs Nederlands geeft. Het beroepsbeeld mbo-docent laat zien wat je allemaal moet weten en wat er mogelijk is binnen het mbo,” zegt Michael Matulessy, docent omgangskunde op het Summa College en ambassadeur BVMBO.

Met collega Giel Kessels brengt Michael via trainingen het beroepsbeeld onder de aandacht van nieuwe en zittende docenten op het Summa College. “Het is voor startende docenten een kennismaking met hun beroep. Het schetst een toekomstperspectief en geeft hen een onderhandelingspositie in gesprekken met teamleiders, directeuren of de afdeling HRM.”

Beroepsbeeldmat
Voordat de coronacrisis plaatsvond, rolden Michael en Giel tijdens hun trainingen een ronde mat uit waarop het beroepsbeeld gedrukt is. “Mensen moesten op de positie gaan staan die ze in hun team innamen en konden letterlijk de stap maken naar het gebied waar hun ambitie lag. Dat werkte vaak verhelderend.” Het viel Michael op dat dit in het bijzonder gold voor de al zittende docenten. “Zij houden vaak aan hun taken vast en weten niet zo goed hoe ze daarin verandering kunnen brengen.”

Anders kijken
Als voorbeeld noemt hij een docent die al ruim 25 jaar lesgeeft aan de opleiding sociaal werk en zich niet bewust was dat hij keuzes kon maken in de taken die hij uitvoerde. “Hij zag zichzelf als docent en niet als expert waardoor hij bleef hangen in wat hij al deed. Door hem inzicht te geven in het beroepsbeeld, had hij tools om zijn teamleider uit te dagen anders te gaan kijken naar de verschillende teamrollen. Deze collega wordt nu binnen het team gezien als expert. Hij zit bijvoorbeeld als beoordelaar aan tafel bij de eindgesprekken met studenten. Het beroepsbeeld is een motivator en wakkert de beroepstrots aan.”

Dat gaat ook op voor Michael die sinds vijf jaar als docent omgangskunde op het Summa College werkt. Zelf heeft hij als startend docent veel gehad aan het beroepsbeeld. “Het was voor mij een eyeopener omdat het beroepsbeeld mij liet zien in welke gebieden ik mij kon specialiseren en ontwikkelen. Toen ik als docent begon, had ik niet het gevoel dat ik een keuze had in de taken die mij waren toegewezen, maar door het beroepsbeeld zag ik andere mogelijkheden. Dat is ook de reden waarom ik me inzet om hierover nieuwe en zittende docenten voorlichting te geven.”

De mat/vloerkleed van het beroepsbeeld is te verkrijgen via de BVMBO: https://www.bvmbo.nl/beroepsbeeld/

Dit artikel is tot stand gekomen i.s.m Platform Samen Opleiden & Professionaliseren

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.