Inschrijven lidmaatschap

Ja, ik wil meepraten over mijn vak! Ik neem het voortouw!

Door je te verenigen bij onze beroepsvereniging wordt onze stem sterker. Samen dragen we hiermee uit dat we een serieuze gesprekspartner zijn in de sector en dat we de regie in eigen hand willen nemen.
Het lidmaatschap bedraagt 37 euro, inclusief 5 keer per jaar de MBO krant en regelmatig de digitale nieuwsbrief. Voor activiteiten zijn speciale prijzen voor leden.

Nu actie!

Nu actie! Het eerste jaar lidmaatschap is gratis! Daarna wordt het na een melding van ons automatisch verlengd tegen de normale prijs, tenzij je schriftelijk laat weten hier geen gebruik van te willen maken. Aspiranten (studenten lerarenopleiding) betalen na het eerste jaar slechts 10 euro en na diplomering (het volgende jaar) de normale contributie.

Lukt het niet? Mail naar info@bvmbo.nl met je vraag.

Bedankt voor je lidmaatschap.

Alleen samen kunnen we zorgen voor verandering.

Voornaam* (verplicht)

Voorletters

Tussenvoegsel

Achternaam*

Geboortedatum*

Adres*

Huisnummer*

Postcode*

Woonplaats*

Telefoonnummer (vast of mobiel)*

E-mailadres (verplicht)

 

Beroepsinformatie

Naam instelling

Sector

Functie

Ik verklaar bevoegd te zijn om te doceren aan het middelbaar beroepsonderwijs
JaNee

Ik ben in opleiding om te doceren aan het middelbaar beroepsonderwijs
JaNee

Automatische incasso
U kunt ons helpen om voor een automatische incasso te kiezen. Bij betaling via automatische incasso ontvangt u jaarlijks € 2,00 korting op uw abonnement én u bent automatisch verzekerd van een doorlopend geldig lidmaatschap. Klik hier.
Omdat we nu een actie hebben, en het eerste jaar lidmaatschap gratis is, wordt 1 jaar na aanmelden de incasso voor de eerste maal ingehouden