News & Events

Wat is er aan de hand?
Een groot aantal onderwijsteams verpleegkunde en verzorging ( momenteel 17 teams) hebben bezwaren tegen de invoering van het KD per augustus 2020. Zij ondersteunen de oproep aan de minister, om bij de invoering van de kwalificatiedossiers Verzorgende-IG en MBO-verpleegkunde, scholen een keuzemogelijkheid te geven om in 2020 of 2021 hiermee te starten.

Stand van zaken
Stand van zaken is dat de minister de kwalificatiedossiers Verzorgende-IG en MBO-verpleegkunde voor 1 januari 2020 kan vaststellen. Bij vaststelling door de minister voor 1 januari volgt verplichte invoering vanaf augustus 2020. Er is dus geen mogelijkheid om het dossier een jaar later in te voeren. Dit was er voorheen wel, maar de wet is veranderd. 

Onze volgende stappen
Een rechtstreekse brief aan minister Van Engelshoven is nog de enige optie. Deze brief gaan wij namens de BVMBO versturen en is gebaseerd op de onderstaande argumenten. Het statement wat we maken is dat we tijd willen hebben voor zorgvuldige invoering. Dus ook de mogelijkheid om per augustus 2021 te starten met het nieuwe kwalificatiedossier. 

Het streven is om de brief eind van deze week verzendklaar klaar te hebben. Het idee is om met zoveel mogelijk onderwijsteams te ondertekenen. Dit heeft een grotere impact. Hier hebben we wel jouw hulp bij nodig!

Ondersteunt jouw team onderstaande boodschap ook?
Stuur je steunbetuiging namens je onderwijsteam naar info@bvmbo.nl . Vermeld daarin de naam van je team (eventueel locatie) en je school. 

Wat zijn de belangrijkste redenen voor een uitstel?
We hebben op dit moment belang bij kwalificatiedossiers die duurzaam ingezet kunnen worden en die aansluiten op toekomstige wet- en regelgeving. Met het uitstellen van de nieuwe BIG wet ll is de belangrijkste reden om aankomend schooljaar met nieuwe dossiers te starten vervallen. 

Hiermee ontstaat een nieuwe situatie met de mogelijkheid om voor schooljaar 2020-2021 door te werken met de huidige kwalificatiedossiers (passend binnen de  huidige wet BIG):

 1. De implementatietijd is te kort voor een duurzame invoering.
 2. Inhoudelijke argumenten om meer tijd te nemen. 

Ad1: Implementatietijd te kort voor een duurzame invoering
Met wat meer tijd ontstaat er ruimte om eerst de huidige kwalificatiedossiers goed te evalueren en de uitkomsten hiervan mee te nemen naar de nieuwe dossiers. De intentie van de herziening in 2016 was om te komen tot duurzame/stabiele kwalificatiedossiers. Met ons huidige dossier van 2016 zullen de studenten van de vierjarige MBO-verpleegkunde opleiding pas dit schooljaar voor het eerst examineren. De nieuwe kwalificatiedossiers volgen daarmee heel snel op de dossiers van 2016. De implementatie van de dossiers van 2016 is op dit moment bij veel teams nog onvoldoende gerealiseerd. Naast de invoering van een sterk veranderd nieuw kwalificatiedossier blijft ook de lopende opdracht staan om een relatief nieuw kwalificatiedossier van 2016 goed te implementeren. Dit is een complexe en dubbele opdracht voor de teams. De vraag dringt zich hier dan ook op of bij (dynamische) beroepen zoals bijvoorbeeld zorg (techniek, ICT) een kwalificatiedossier nog wel kader stellend kan zijn. 

Organisatie en logistiek binnen onderwijsinstellingen vragen van ons dat wij vooruit denken en plannen in de aanloop naar het nieuwe schooljaar. Een periode van zeven maanden tijd is hiervoor tekort. Uit de landelijke Job enquêtes blijkt een grote ontevredenheid van studenten over de roostering. Veel organisaties maken daar nu een verbeterslag op: in januari worden lessentabellen en daarbij behorende lesinhoud op hoofdlijnen vastgesteld voor het nieuwe schooljaar om te komen tot een stabiel rooster met voldoende personeel om het onderwijs te verzorgen. Het is dan ook niet realistisch het juiste nieuwe onderwijs met de juiste mensen op tijd gereed te hebben met een invoeringstermijn van zeven maanden.

Ad 2: Inhoudelijke argumenten om meer tijd te nemen

 1. Inhoud en opzet van de dossiers: de veranderingen in de dossiers zijn zodanig van aard dat er eerder sprake is van een herziening dan van onderhoud. Vanuit het perspectief van onderwijslogistiek en inhoud is een realistisch tijdspad hierbij van belang om tot een kwalitatief goede uitvoering van de dossiers te komen. Een periode van zeven maanden voor deze implementatie is niet realistisch. 
  1. Inhoudelijke veranderingen
   1. De Canmeds rollen (ingevoerd vanwege wet BIG ll) zijn leidend geworden bij de werkprocessen
   2. Aantal werkprocessen is gereduceerd van 16 à 18 naar 10
   3. Branche specifieke werkprocessen zijn verwijderd (branche specifieke kennis en vaardigheden wordt genoemd bij de lijst met kennis en vaardigheden) 
   4. Twee nieuwe en betekenisvolle thema’s zijn toegevoegd: zorgtechnologie (zorg op afstand) én agogische/welzijnselementen
  2. Om het onderwijs in te kunnen richten moet er zicht zijn op examens. Aangezien de dossier pas sinds een paar dagen op de site van de SBB zijn geplaatst, moeten examenleveranciers nog starten met de ontwikkeling van de examens. Examens zullen op zijn vroegst pas vlak voor de zomer gereed zijn. 
  3. Grote aanbieders van onderwijsmaterialen zoals Thieme Meulenhoff, Malmberg etc. kunnen nu starten met de ontwikkeling van onderwijsmaterialen, echter zonder dat er zicht is op examinering. 
 2. De huidige arbeidsmarktproblematiek vraagt om focus op opleiden en niet op ontwikkelen van onderwijs en examinering van de nieuwe kwalificatiedossiers: de arbeidsmarktproblematiek is groot in de zorg. Zorgorganisaties zetten in op een groei van de BBL en vragen maatwerktrajecten. Als MBO-instelling vinden wij dat hier de prioriteit moet liggen i.p.v. het ontwikkelen van een nieuw kwalificatiedossier.
 3. De combinatie van het diploma van Verzorgende-IG met maatschappelijke zorg  wordt erg lastig als het dossier Verzorgende-IG nu wordt vastgesteld. Het onderhoud van het dossier maatschappelijke zorg is namelijk wél net gestart conform de gebruikelijke cyclus van vijf jaar. Veel scholen leiden tot grote tevredenheid van de studenten op voor een dubbel diploma. Wanneer het dossier Verzorgende-IG nu wordt vastgesteld zijn scholen genoodzaakt voor één jaar een combinatie te maken met een dossier uit 2016 maatschappelijke zorg en een dossier uit 2020 Verzorgende-IG. In 2021 moet dan opnieuw onderwijs en examinering worden herzien vanwege de herziening (onderhoud) van het dossier Maatschappelijke Zorg. 

Wij willen een dringende oproep aan de minister doen om vanwege de rust in het onderwijs en het ontbreken van de noodzaak om nu de dossiers te herzien deze dossiers vooralsnog niet vast te stellen voor augustus 2020 maar een flexibele invoering mogelijk te maken tot augustus 2021. 

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.