News & Events

Op 16 januari jl heeft minister Slob de Kamerbrief (brief 16 januari) “Aan de leraar” naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij reageert op het advies Verkenning Leraren van Alexander Rinnooy Kan en het advies ‘Ruim baan voor leraren’ van de Onderwijsraad. Op donderdag 24 januari zal over de inhoud van deze brief gedebatteerd worden tijdens het Algemeen Overleg Leraren in de Tweede Kamer.

Wat ging hieraan vooraf?
In de brief  (brief 11 juni) van 11 juni 2018 geeft minister Slob Alexander Rinnooy Kan de opdracht een advies uit te brengen over de ontwikkeling van beroepsgroep-representatie. Vragen als: “wat is er nodig om de positie van de leraar te verstevigen in het onderwijs en het beroep te professionaliseren, op welke wijze kunnen we dat bereiken, en wat is dan de eigen (respectievelijke) rol daar in?” staan daarin centraal. Alexander Rinnooy Kan heeft na een consultatieronde met allerlei leraren-organisaties op 26 september 2018 een concept-advies (presentatie Rinnooy Kan) gepresenteerd . De BVMBO heeft hierop een kritische reactie geschreven aan Alexander Rinnooy Kan middels deze brief (brief BVMBO aan Rinnooy Kan). De BVMBO heeft daarbij ook gebruik gemaakt van de input (samenvatting resultaten) van de digitale raadplegingen die de BVMBO heeft gehouden bij de achterban. De minister heeft het definitieve advies (advies Rinnooy Kan) van Rinnooy Kan naar de Tweede Kamer gestuurd. De BVMBO heeft hierop wederom gereageerd met een brief (brief BVMBO aan minister) maar nu naar de minister . De minister heeft een brief over de versterking van de leraren naar de Tweede Kamer gestuurd voor het debat van 24 januari aanstaande.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.