News & Events

Aankondiging Leergang Teacher in the lead

Aan overlegtafels is professionaliteit van de opleider in het mbo al een veel besproken onderwerp. Hoe zorgen we ervoor dat het dat ook wordt binnen de beroepsgroep zelf? Zogeheten ambassadeurs BVMBO en ‘teachers in the lead’ spelen hierin een belangrijke rol. Ze zijn – samen met de BVMBO – steeds vaker gesprekspartners aan overlegtafels op landelijk niveau: onder andere bij het ministerie of bij brancheorganisaties.

Het is belangrijk dat ambassadeurs BVMBO en teachers in the lead goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in de (beleids)context van het beroepsonderwijs. Een context die steeds verandert.

De rol van ambassadeurs en teachers in the lead

Ambassadeurs BVMBO en teachers in the lead zijn een rolmodel voor hun vak. Iedere ambassadeur BVMBO is verbonden aan een onderwijsinstelling en vertegenwoordigt de BVMBO bij zijn school. Zowel ambassadeurs BVMBO als teachers in de lead spelen een sleutelrol in het organiseren van een professionele dialoog: tussen schoolleiding en opleiders, maar ook in de eigen beroepsgroep: tussen docenten onderling, en met studenten. Een dialoog over de vragen: wanneer is er sprake van kwalitatief goed (beroeps)onderwijs en een goede opleider? En wat is daarvoor nodig? Wat houdt het vak ‘opleider in het mbo’ eigenlijk in? Ambassadeurs BVMBO en teachers in the lead gaan het gesprek aan over professionele ontwikkeling, ook op landelijk niveau.

Inhoudelijke ondersteuning

Ambassadeurs BVMBO en teachers in de lead hebben inzicht in de mbo-sector en zijn op de hoogte van de actuele ontwikkelingen rond professionalisering van opleiders in het mbo. Daarom heeft de BVMBO het Expertisecentrum Beroepsonderwijs gevraagd een leergang te ontwikkelen die de ambassadeurs BVMBO en teachers in the lead hierin ondersteunt. De leergang draagt bij aan een stevige kennisbasis en geeft de deelnemers inzicht in het beleid van het middelbaar beroepsonderwijs en de actuele ontwikkelingen en innovaties daarbinnen. Na het volgen van de leergang, weet de deelnemer welke innovaties binnen het beroepsonderwijs een rol spelen, wat er op de toekomstagenda van het beroepsonderwijs staat, en waar je actuele informatie en kennis kunt vinden.

Voor wie?

De leergang Teacher in the lead is speciaal ontwikkeld voor ambassadeurs BVMBO en teachers in de the lead; koplopers binnen de beroepsgroep die op zoek zijn naar een actuele kennisbasis van het mbo en/of thematische verdieping zoeken. De deelnemer is mbo-opleider, en is verbonden aan een onderwijsinstelling.
De leervragen van de deelnemers vormen de leidraad voor de inhoudelijke invulling van de leergang. Om de leervragen helder te krijgen ontvangen deelnemers van tevoren een intakeformulier en vindt een kort telefonische gesprek plaats.

Een initiatief van

De leergang Teacher in the lead is een gezamenlijk initiatief van BVMBO en ecbo en wordt georganiseerd met medewerking van de MBO Raad, het ministerie van OCW, ROC van Twente en SBB.

Aanmelden

U kunt zich intekenen op de leergang Teacher in the Lead door een e-mail te sturen aan Cecile de Haan (cecile.dehaan@ecbo.nl) o.v.v. ‘Teacher in the lead’. U ontvangt een bevestiging van uw intekening.

Meer info?

Lees voor meer informatie over de thema’s die aan bod komen en de praktische informatie de flyer.
Of klik hier voor de printversie van de flyer.

Contact over dit onderwerp

Drs. José van den Berg
Drs. José van den Berg
Managing onderzoeker                                                
06-51207093                                      
 Drs. Ilona Koning
Drs. Ilona Koning
Expert kennisverspreiding
06-13219605

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.