News & Events

Beste onderwijscollega,

Graag willen wij uw aandacht vragen voor de volgende inventarisatie. Leren van elkaar (van collega tot collega) heeft veel potentie voor docenten en onderwijsgevenden om zich professioneel te ontwikkelen en om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Om die reden wil het NCP EQAVET inventariseren in hoeverre het leren van elkaar al benut wordt in het mbo.

Voor een zo volledig mogelijk beeld is het van belang dat zoveel mogelijk mensen de vragenlijst invullen. De vragenlijst kan ingevuld worden door docenten, onderwijsgevenden, opleidingsmanagers/soortgelijke functies en medewerkers kwaliteitszorg. We zouden het erg op prijs stellen als u de vragenlijst invult, dit kost ongeveer 15 minuten. U draagt daarmee bij aan de versterking van het leren van elkaar in het mbo.

Om de vragenlijst te openen: klik HIER

U kent vast collega’s die binnen de doelgroep vallen: wilt u zo vriendelijk zijn dit bericht aan hen door te sturen? Mocht u de enquête via meerdere kanalen ontvangen; u hoeft de vragenlijst uiteraard maar één keer in te vullen.
Wilt u de vragenlijst voor 23 september invullen?

Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Anneke van Diggelen
Projectmedewerker
06-12871685
adiggelen@cinop.nl

Nationaal Coördinatiepunt EQAVET

Marloes van Bussel
Consultant
Tel: +31(0)61 088 2969
Nationaal Coördinatiepunt EQAVET
Postbus 1585 | NL-5200 BP ‘s-Hertogenbosch
Stationsplein 14 |5211 AP ’s-Hertogenbosch
www.eqavet.nl | info@eqavet.nl

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.