Lidmaatschap van ons

Lid worden van ons

Door je te verenigen bij onze beroepsvereniging wordt onze stem sterker. Samen dragen we hiermee uit dat we een serieuze gesprekspartner zijn in de sector en dat we de regie in eigen hand willen nemen.

Voor activiteiten zijn speciale prijzen voor leden. Bij diverse scholen is het lidmaatschap, vergelijkbaar met het lidmaatschap van de vakbond, te verrekenen met de eindejaarsuitkering (belastingvoordeel). Ook bieden sommige werkgevers de mogelijkheid het te declareren als ‘kosten deskundigheidsbevordering’.

Lid word je omdat:

  Je invloed wilt hebben op je vak.
  Jij je mede verantwoordelijk voelt voor goed mbo-onderwijs.
  Je vertegenwoordigd wilt worden door collega’s, niet door bestuurders.
  Je het belangrijk vindt dat de beroepsgroep zich laat horen als het over de actualiteit in het mbo onderwijs gaat.
  Je vindt dat het bewaken van beroepskwaliteit een zaak is van de beroepsgroep in plaats van de overheid of werkgever.
  Je op de hoogte gehouden wilt worden van de ontwikkelingen in het mbo-onderwijs.
  Je wilt deelnemen aan platformbijeenkomsten van je eigen vakgebied of onderwijscongressen specifiek voor opleiders in het mbo.
  De ambassadeur van jouw school zich inzet voor zeggenschap op kwaliteit van onderwijs binnen jouw school.
Je een (actieve) bijdrage wilt leveren aan de ontwikkeling van ons beroep.

Vormen van lidmaatschap

€ 12

(per jaar)

Vanaf 1 januari 2021

  blijft op de hoogte middels de digitale nieuwsbrief
  hebt stemrecht tijdens de ALV
  kunt deelnemen aan gratis activiteiten
  kunt deelnemen aan overige activiteiten
  kunt deelnemen aan platforms
  kunt een actieve rol spelen binnen de vereniging, zoals ambassadeur, bestuurslid, adviseur, enz.
  kunt deelnemen aan digitale raadplegingen
  kunt deelnemen aan landelijke overlegtafels

€ 0

(per jaar)

 

  blijft op de hoogte middels de digitale nieuwsbrief
  kunt deelnemen aan digitale raadplegingen