MBO Manifest

LAAT JE HOREN!
Op dit moment zijn er
18844
steunbetuigingen

Laat je horen over jouw mbo-onderwijs!

Het mbo is ons onderwijs. Wij, mbo-docenten en instructeurs, vormen de spil in het onderwijsproces en zetten alles in het werk om onze studenten optimaal voor te bereiden op de arbeidsmarkt of de hogeschool. Wij maken het onderscheid voor kwalitatief goed onderwijs. Dit Manifest laat in zeven speerpunten zien wat er in onze ogen nodig is om ons werk, als opleider en als lid van het onderwijsteam, zo goed mogelijk uit te voeren. Neem het ter harte en bouw, samen met ons, aan het mooist denkbare beroepsonderwijs!

1. GEEF RUST EN STABILITEIT

Zorg de komende jaren voor rust en stabiliteit in het beroepsonderwijs: geef eerst de huidige vernieuwingen de kans te groeien en te landen, voordat er weer nieuwe veranderingen komen.

Lees verder

Er zijn de afgelopen tijd nogal wat veranderingen op het mbo afgekomen. Omvangrijke trajecten zoals ‘Focus op Vakmanschap’ en een ‘Responsief mbo’. Daarnaast waren er talloze vernieuwingen met een enorme impact, zoals de herziene kwalificatiestructuur met de keuzedelen. Om dit alles op een goede manier te laten landen, is rust en stabiliteit nodig. Dat zijn absolute voorwaarden voor een toekomstbestendig mbo.

Geciteerd uit de enquête:
‘Wij maken goed en uitdagend onderwijs, maar verander de spelregels niet steeds.’

2. MEER TIJD VOOR KWALITEIT

De dynamische arbeidsmarkt zorgt voor veel veranderingen in ons vak en beroepsuitoefening. Wij willen actueel beroepsonderwijs geven dat aansluit op de beroepspraktijk. Daar is tijd en aandacht voor nodig.

Lees verder

We hebben structureel meer tijd nodig om alle ontwikkelingen te volgen, ons lesmateriaal te actualiseren en te evalueren. Dat doen we in samenspraak met collega’s op school en in de praktijk. We moeten nu veel tijd besteden aan administratieve en ondersteunende taken die niet bij het primaire proces horen. Haal die van ons bord, zodat we ons, verlicht van een te hoge werkdruk, weer met onderwijs bezig kunnen houden. Onze kennis, kunde en trots liggen in het primaire proces, niet in administreren en registeren. We willen vonken, niet vinken.

Geciteerd uit de enquête:

Alles moet worden vastgelegd, in drievoud, gekopieerd en geadministreerd. Zeker een derde van onze tijd zijn we kwijt aan administratie. Kunnen we daarmee stoppen?’

Geciteerd uit de enquête: ‘Meer ruimte voor collegiaal leren.’

3. GEEF ONDERWIJSTEAMS REGELVRIJE RUIMTE

Geef onderwijsteams de ruimte en zeggenschap om, vrij van knellende regels, kwalitatief goed onderwijs te ontwikkelen en te experimenteren met doorlopende leerlijnen, nieuwe lesvormen en innovatieve projecten.

Lees verder

Dit is ons onderwijs. Wij staan dagelijks voor de klas of op de werkvloer en weten als geen ander wat er nodig is om kwalitatief hoogstaand en toekomstbestendig beroepsonderwijs te bieden. In plaats van alles dicht te timmeren met regels en procedures, is het noodzakelijk om onze onderwijsteams juist in staat te stellen vanuit hun eigen professionaliteit invulling te laten geven aan het onderwijs. Wij willen onze gezamenlijke vernieuwingscapaciteit versterken en onze goede ideeën uitvoeren.

Geciteerd uit de enquête:
‘Scholen richten alles zo in dat vooral de inspectie tevreden is. Protocollen en procedures zijn belangrijker geworden dan de inhoud.’

4. SCHAF DE 1.000-URENNORM AF

Liever minder lessen die wel inspireren, motiveren en kwalitatief hoogstaand en effectief zijn, dan lange lesdagen puur om het ‘uren maken’.

Lees verder

Met de invoering van de 1.000-klokurennorm is de kwaliteit van het onderwijs niet omhoog gegaan. We ‘hokken’ onze studenten op en laten hen te lange dagen maken, simpelweg om aan de urennorm te voldoen. Hierdoor raken onze mbo’ers gedemotiveerd en wordt het handelingsvermogen van de docenten ernstig beperkt. De tijd en energie die nu verloren gaan in extra lessen, zijn beter te besteden aan studenten die wat extra’s nodig hebben en in de kwaliteit van het onderwijs.

Geciteerd uit de enquête:
‘Schaf de 1.000-klokurennorm af. Dat is niet intensiveren, maar uitsmeren!’

5. STOP HET RENDEMENTSDENKEN

Straf scholen niet als zij studenten laten groeien op hun eigen niveau en in hun eigen tempo.

Lees verder

Iedere mbo-student is uniek. De ontwikkeling van elk van deze individuen is de kern van het mbo. Om de student optimaal voor te bereiden op een mooie carrière, hebben we niets aan beleid dat uit gaat van de “Wat kost het?”- of de “Wat levert het op?“-vraag. De enige relevante vraag is : “Wat is goed voor deze student?”.

Geciteerd uit de enquête:
‘Onderwijsrendementsdenken lijkt op intensieve veehouderij. Kwantiteit gaat voor kwaliteit.’

6. INVESTEER IN DE LEEROMGEVING

Wij willen modern beroepsonderwijs geven in goed geoutilleerde ruimtes met moderne en up-to-date faciliteiten. Geef het leren in de praktijk, samen met het bedrijfsleven, de kans zich verder te ontwikkelen.

Lees verder

Bij modern beroepsonderwijs hoort een leer omgeving die voldoet aan de eisen van het hedendaagse onderwijs en de arbo-richtlijnen. Geef praktijkleren de kans om zich verder te ontwikkelen. Maak daarnaast ook onze mbo-scholen tot goed ingerichte, betekenisvolle leeromgevingen.  We hebben behoefte aan ruime lokalen met een goede luchtvoorziening en faciliteiten als een snelle internetverbinding. Dit zijn – naast onze professionaliteit en passie voor het leren – broodnodige bouwstenen voor 21ste eeuws beroepsonderwijs.

Geciteerd uit de enquête:
‘Sinds enkele megalomane bouwprojecten in het mbo, zijn “investeren in goede lokalen” en “outillage” bijna vieze begrippen geworden. Een soort politieke incorrectheid.’

7. GEEF ONS EEN STEM

Leraarschap is eigenaarschap. Wij voelen ons verantwoordelijk voor ons onderwijs. Maar te vaak worden er grote beslissingen genomen zonder dat wij gehoord zijn. Aan elke overlegtafel hoort een mbo-opleider te zitten!

Lees verder

De afgelopen tijd heeft de politiek flink wat besluiten genomen met grote gevolgen voor de werkvloer. Met name als het gaat om beslissingen die te maken hebben met de uitvoering van het onderwijs, willen wij vooraf gehoord worden. Zodat we niet voor een voldongen feit staan, zoals bij het besluit om het rekenexamen niet mee te laten tellen voor de zak-/slaagregeling. Geef ons een stem en luister naar onze meningen.

Geciteerd uit de enquête:
‘Geef de macht terug aan de professionals! Die staan voor de klas en zitten niet achter een bureau van alles te bedenken hoe het voor de zoveelste keer weer anders moet.’

Betuig ook uw steun aan het manifest!

Vul onderstaand formulier in en betuig je steun aan dit manifest!

Laat je horen!

[contact-form-7 404 "Niet gevonden"]