News & Events

Het mbo in 2025

Reactie BVMBO op het door de MBO Raad gepresenteerde manifest:

Door Marjolein Held, voorzitter BVMBO

Nadenken over de toekomst van het MBO is een must. De wereld om ons heen verandert in sneltreinvaart. Wil het mbo passend beroepsonderwijs blijven bieden dan zal het mee moeten veranderen. De discussie kan hierbij niet alleen gaan over de inhoud van de verschillende opleidingen. Dat hebben we de afgelopen jaren gezien rondom de invulling van de kwalificatiedossiers.

We moeten het lef hebben om met elkaar de fundamenten van ons onderwijs te bediscussiëren. Dat betekent ook het gesprek durven aangaan over de route vanuit het basisonderwijs naar het beroepsonderwijs. Wij willen met name het keuzemoment, het moment waarop de student moet kiezen tussen algemeen vormend onderwijs en beroepsonderwijs, bespreekbaar maken. Ouders van kinderen moeten nu al in de laatste fase van het basisonderwijs een vrijwel definitieve keuze maken tussen algemeen vormend onderwijs of beroepsonderwijs. Dat is voor veel kinderen veel te vroeg.

Dat zijn lastige thema’s die we niet uit de weg moeten gaan. Wij als docenten en opleiders staan open voor dat gesprek. Vanuit onze kennis maar ook vanuit ons hart voor het onderwijs.

In het manifest wordt de beschikbaarheid van professionele en vakbekwame docenten en instructeurs als randvoorwaarde voor een toekomstbestendig beroepsonderwijs genoemd, en wordt de wens uitgesproken om als sector aantrekkelijk te zijn voor mensen uit het bedrijfsleven: vakmensen die hun kennis en ervaring willen overdragen op de nieuwe generatie. De aantrekkingskracht van het onderwijs voor deze mensen zal tot uiting moeten komen in de aantrekkingskracht van het vak van docent ofwel opleider. Een echte onderwijsprofessional, die zich vrijuit kan ontwikkelen en kan bewegen in verschillende netwerken, net zoals in het bedrijfsleven. Een professional, die samen met zijn team, de onderwijsleider en het bedrijfsleven kwalitatief goed en innovatief beroepsonderwijs kan vormgeven. Niet in een structuur van “je zegje mogen doen” maar in een gezonde cultuur waarin we “samen met elkaar, in gelijkwaardigheid” het onderwijs vorm geven.

Werken als opleider in het middelbaar beroepsonderwijs zal bekend moeten staan om de geboden ontwikkelkansen, de dagelijkse uitdaging. Werken als opleider moet ook aantrekkelijk zijn vanwege de mogelijkheid om een echt essentiële bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van je vak. Maar ook: een vak waar je je verantwoordelijkheid krijgt en néémt. Meer nog dan nu het geval is zal de sector bewust aan deze versterking van het vak opleider moeten werken. Niet als randvoorwaarde, maar als essentiële bouwsteen voor toekomstbestendig beroepsonderwijs.

In de discussie rondom dit pamflet hebben we de mogelijkheid om de bouwstenen hiervoor neer te leggen. We moeten daarvoor eerst met elkaar onder ogen zien dat het mbo -onderwijs wezenlijk anders is als het voortgezet onderwijs. Het mbo heeft echt een ander karakter. Docenten hebben vaak twee vakken: dat van docent en dat van hun beroep. Daarmee lijkt het veel meer op het hbo dan op het vo. Laten we dat erkennen en vorm en inhoud geven met eigen lerarenopleidingen, passende bekwaamheidseisen en een mbo-proof-onderwijsregister. De bakker en de slager volgen immers ook niet dezelfde opleiding!

Van ons als onderwijsprofessionals mag verwacht worden dat wij onze studenten het middelbaar beroepsonderwijs bieden dat hun voorbereidt op de toekomst. Wij nodigen daarom onze partners uit om in de zoektocht naar het mbo van de toekomst in volle breedte de discussie aan te gaan. Wij zijn er klaar voor. U ook?

Meer lezen? Volg deze link naar MBO2525.nl

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.