News & Events

Bekwaamheidseisen beschrijven de basis van wat onderwijsondersteunend personeel zoals onderwijsassistenten en instructeurs, in het mbo moeten kunnen en kennen in hun beroepspraktijk. Het onderwijsondersteunend personeel moet in de toekomst minimaal voldoen aan deze eisen om hun werk goed uit te kunnen voeren.

Voor en door de beroepsgroep

Bij de totstandkoming van het voorstel is er gewerkt volgens een opzet waarbij de beroepsgroep de doorslaggevende stem heeft over het voorstel en waarbij andere stakeholders, die met de bekwaamheidseisen te maken zullen krijgen, zijn geconsulteerd. De beroepsgroep heeft in regionale bijeenkomsten meerdere malen hun input gegeven waarna in een online enquête het voorstel is getoetst.

De BVMBO is bij het opstellen van de bekwaamheidseisen ondersteund door ecbo (Expertisecentrum Beroepsonderwijs), het Kenniscentrum Kwaliteit van Leren van de HAN (Hogeschool Arnhem Nijmegen) en Cinop Advies.

Richtinggevend voor opleiding

De bekwaamheidseisen zijn in de toekomst richtinggevend voor de opleidingen voor onderwijsondersteunend personeel in het mbo. De eisen vormen daarnaast een goede leidraad voor het niveau dat verwacht mag worden van zij-instromers die deze onderwijsondersteunende werkzaamheden uitvoeren alsmede voor het bekwaamheidsonderhoud van het huidige personeel. Ten slotte kunnen de eisen bijdragen aan een verduidelijking van de verhouding tussen het werk van het onderwijsondersteunende personeel en dat van de docent.

Bekwaamheidseisen onderwijsondersteunend personeel

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.