News & Events

Februari 2017 nieuwsbrief nr. 3
Met de verkiezingen voor de deur is het soms hollen of stilstaan. Hollen omdat activiteiten zoals ALV en conferenties gewoon doorgaan. Stilstaan omdat op beleidsniveau de bewindspersonen op rekengebied op dit moment geen grote veranderingen meer doorvoeren. Desondanks hebben de afgelopen tijd een aantal activiteiten plaatsgevonden die het vermelden waard zijn. En zijn er een paar leuke ontwikkelingen te melden!

Nieuw Logo en website
We hebben een eigen plek op de website https://www.bvmbo.nl/platforms/ en een nieuw logo, zie hierboven!

Voortgang Rekenagenda OCW
In de Rekenagenda zijn activiteiten opgenomen die moeten bijdragen aan het verhogen van de motivatie van scholen, studenten en docenten in het VO en MBO nu de zak-slaagregeling voorlopig is uitgesteld.

Voor ons als Platform was het van belang dat er in de rekenagenda een stip aan de horizon opgenomen werd over het meetellen van het rekenexamen. Daartoe hebben wij een voorstel ingediend om citaten uit de brief van de bewindspersonen oktober 2015 op te nemen over de zak-slaagregeling. Omdat OCW hiertoe niet bereid was, hebben we als Platform besloten de rekenagenda niet te ondertekenen. Zie hiervoor ook het artikel op MBO Today van 14 juli j.l. https://mbo-today.nl/verzet-docenten-tegen-agenda-rekenonderwijs/

Het Platform is nog wel in gesprek met OCW over het onderdeel Onderzoekspraktijk Rekenen, dat als volgt staat geformuleerd:

De BVMBO zet in nauwe afstemming met het Steunpunt mbo een Onderzoekspraktijk rekenen op, dat een centrale rol krijgt in het verder onderzoeken van succesvolle rekenpraktijken in het mbo. Via de Onderzoekspraktijk rekenen kunnen docenten onderzoeken uitvoeren naar werkende praktijken voor verschillende doelgroepen, bijvoorbeeld voor studenten met ernstige rekenproblemen, studenten met rekenangst en ongemotiveerde studenten. OCW stelt budget beschikbaar.

Er is inmiddels subsidie toegekend voor een kwartiermaker die aan de slag gaat om de onderzoekspraktijk/ rekenpractoraat gaat voorbereiden.

Steunpuntconferentie Rondom Rekenen d.d. 14-12-2016
Een paneldiscussie met vertegenwoordigers van het Platform Rekendocenten, bestuurders, docenten en leerlingen/studenten hebben op de rekenconferentie met elkaar en met de zaal gedebatteerd over de toekomst van het rekenonderwijs. Bijgaand het verslag van deze geanimeerde paneldiscussie zoals deze ook naar de vaste Kamercommissie Onderwijs is verstuurd!

20161214 Verslag paneldiscussie Rondom Rekenen

Uitslag wedstrijd Het beste Rekenidee MBO
Op 14 maart 2016 (wereld PI dag) werd de wedstrijd gelanceerd en zijn rekendocenten opgeroepen om een motiverende rekenactiviteit in te sturen. De prijs was een verzorgde reis naar Ierland naar de internationale rekenconferentie van de ALM van 3 t/m 7 juli. In totaal zijn ruim 40 inzendingen binnen gekomen, waarvan er 37 voldeden aan de criteria. Zie ook het artikel in MBO Today: https://mbo-today.nl/leren-rekenen-met-monopoly-en-mens-erger-je-niet/ en https://mbo-today.nl/prijs-voor-beste-rekenidee-mbo/

Dit zijn de winnaars!

  1. Jordy van Schijndel, Helicon Geldermalsen: Rekenen Erger je niet
  2. Martijn vd Linden, Tosca v Rijswijck, Hans Wessels & Elmine Meijer, Summa College Eindhoven: De rekenwandeling met de app Aurasma
  3. Ellen Bouwer, Albeda College Rotterdam: Ontwerp je eigen instelling

Eervolle vermeldingen:
Martijn van der Linden, Summa College Eindhoven: Debatterend rekenen
Mathijs Driessen, Summa College Eindhoven: Aurasma

Het goede nieuws is dat er voor dit jaar weer een potje beschikbaar is om rekendocenten naar de ALM te sturen. Een voorbereidingsgroep komt binnenkort bij elkaar om dit verder uit te werken.

Aankondiging ALM 24 th International Conference, Albeda College Rotterdam
De ALM is de internationale zusterorganisatie als het gaat om rekenen in het beroepsonderwijs. Vanuit Nederland zijn Rinske Stelwagen (Cinop) en Kees Hoogland (SLO) actief in het bestuur. De jaarlijkse internationale conferentie van ALM wordt volgend jaar op het Albeda College in Rotterdam gehouden, in samenwerking met SLO en Cinop.

Meer informatie over de ALM: https://www.alm-online.net/conference/

Rekencontactpersonen MBO Raad
Op 30 september 2016 is op initiatief van de MBO Raad de eerste rekencontactpersonen dag georganiseerd. Een vervolg hierop was op 23 januari 2017 j.l. De situatie was tot voor kort dat veel platformleden in veel verschillende clubs zaten met allemaal min of meer hetzelfde doel, namelijk goed rekenonderwijs. In samenwerking met het Steunpunt is het initiatief genomen om alle verschillende clubs bij elkaar te brengen. Aangezien de meeste platformleden ook in al de verschillende clubjes zitten, gaat dit in ieder geval heel veel vergadertijd schelen. We proberen als Platform vooraf kort bij elkaar te komen om de actualiteiten te bespreken. De volgende bijeenkomst staat gepland op:

Datum : maandag 8 mei 2017
Tijd : 13.30 – 16.30 uur
Locatie : MBO Raad, Houttuinlaan 6, 3447 GM Woerden
Nadere informatie met programma volgt

Platform Rekendocenten in het nieuws en agenda
O.a. in MBO Today https://mbo-today.nl/jaaroverzicht-2016-van-rekentoets-tot-lerarenregister/

In het tijdschrift Profiel is in augustus 2016 een interview opgenomen met Jerome Smits,senior  beleidsmedewerker OCW en Kooske Franken, voorzitter Platform Rekendocenten:

Vakblad Profiel 08 2016 min OCW

Op 7 oktober hebben Giel Hanraets en Kooske Franken op het Lerarencongres van de Ondewijscoöperatie een workshop gegeven over het Platform Rekendocenten.

Op de BTG conferentie Zorg/Welzijn en op de Rekenconferentie Rondom rekenen van het Steunpunt respectievelijk op 22 november en 14 december zijn presentaties over het Platform Rekendocenten gegeven door Kooske Franken. Ook is aandacht gevraagd voor het Manifest van de BVMBO.

Op 20 februari is er een vervolgbijeenkomst bij OCW over de Rekenagenda.

Op 22 februari is er een bijeenkomst over een te organiseren wedstrijd in samenwerking met de MBO Raad. Winnaars komen in aanmerking voor een ticket naar de ALM.

Op 13 maart a.s. zijn we uitgenodigd bij het CVTE. We gaan het hebben over het actieplan rekenen van de MBO raad en de rekenagenda van OCW en wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Op 6 april geven Giel Hanraets en Kooske Franken een workshop over het Platform Rekendocenten op de CVI in de Efteling.

Op 12 april geeft Mirjam Bos namens het Platform Rekendocenten een workshop de conferentie Staat van het Onderwijs van de Onderwijsinspectie in de Fabrique in Utrecht.

Vriendelijke groeten,
Kooske Franken

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.