News & Events

In de media is veel aandacht voor werkdruk onder docenten. Vaak gaat dit over het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs en blijft het mbo onderbelicht. Vandaar dat ecbo een onderzoek start om te achterhalen in welke mate mbo-docenten werkdruk ervaren en wat de achterliggende oorzaken van deze werkdruk zijn.

Werkdruk kan over twee dingen gaan: de hoeveelheid werkzaamheden die je moet verrichten en de mate waarbij de aard en inhoud van je werkzaamheden aansluiten bij wat je kent of kunt. Werkdruk wordt ook wel gedefinieerd als het moment waarop de balans tussen werkbelasting en de belastbaarheid (draagvermogen) van de werknemer wordt verstoord.

Stakende docenten
Signalen dat de werkdruk in het mbo hoog is zijn er al langer. Zo hield de MBO Raad vorig jaar een onderzoek onder 24.000 medewerkers op 55 mbo-instellingen. Daaruit kwam naar voren dat 57,3 procent van de ondervraagde docenten de werkdruk te hoog vindt. Een jaar eerder (mei 2014) verzamelden vele duizenden stakende mbo-docenten zich in Amsterdam. Zij hadden het werk neer gelegd uit protest tegen de oplopende werkdruk in het mbo.

Onderzoek ecbo
Het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) wil onderzoeken in welke mate mbo-docenten werkdruk ervaren en wat de achterliggende oorzaken van deze werkdruk zijn. Het onderzoek maakt deel uit van het meerjarig onderzoeksprogramma voor de mbo-sector.

Meedoen?
Ben jij mbo-docent en gaf je in schooljaar 2015-2016 les? Dan kun je meedoen aan het onderzoek door deze vragenlijst in te vullen. Invullen kan nog tot en met maandag 14 november. Het gaat in deze vragenlijst om je eigen beleving van werkdruk. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 tot 10 minuten. Met je antwoorden help je inzichtelijk te maken in welke mate werkdruk ook in het mbo aan de orde is, wat de gevolgen daarvan zijn en wat mogelijke oplossingen zijn.

Ga naar de vragenlijst.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.