News & Events

Direct aan de slag met een klas vol met jongeren. Dat is de praktijk van de startende mbo-docent. Veel startende docenten hebben moeite met deze overgang, die ook wel de ‘praktijkschok’ wordt genoemd. In hoeverre mbo-instellingen hun startende docenten een effectieve vorm van begeleiding en/of ondersteuning aanbieden in de eerste periode van hun carrière, is onbekend. De MBO Raad heeft daarom onderzoeksbureau Panteia gevraagd onderzoek te doen naar de professionele ontwikkeling van startende mbo-docenten en het voorkomen van uitval onder deze groep.

Het doel van het onderzoek is te komen tot concrete en praktisch uitvoerbare adviezen voor verschillende type mbo-instellingen om de professionele ontwikkeling van startende mbo-docenten (0-5 werkervaring) te verbeteren en de uitval onder deze groep te voorkomen. Om dit mogelijk te maken wil het onderzoeksteam onder meer weten of en wat voor ondersteuningsvormen startende mbo-docenten wordt aangeboden (bijv. coaching of scholing) en wat u er als startende mbo-docent van vindt. Om die reden willen wij u graag uitnodigen voor een online enquête.

U kunt meedoen door het beantwoorden van een online vragenlijst die u kunt vinden door op de volgende link te klikken: https://dub.panteia.nl/scripts/dubinterviewer.dll/frames?Quest=200

U komt dan direct bij de vragenlijst uit. Het invullen van de vragenlijst kost u maximaal 15 minuten. Het onderzoek is geheel anoniem. Individuele personen of instellingen zijn niet herkenbaar of herleidbaar in de rapportage. De enquêtegegevens zijn alleen bekend bij het onafhankelijke onderzoeksbureau Panteia.

Na afronding van het onderzoek ontvangt uw mbo-instelling de uitkomsten van dit onderzoek en tips om de professionele ontwikkeling van startende mbo-docenten te verbeteren en om (ongewenste) uitval onder deze groep te verminderen. Verder wordt een brochure beschikbaar gesteld waarin praktijkervaringen staan van startende mbo-docenten met programma’s en/of instrumenten om de professionalisering van startende mbo-docenten te verbeteren.

Het verzoek om mee te werken aan dit onderzoek kunt u ook via uw hr-medewerker ontvangen. Vanzelfsprekend hoeft u de vragenlijst slechts één maal in te vullen.

Als u nog vragen heeft kunt u mailen (mbo@onderzoek.nl) naar het onderzoeksteam van Panteia. U krijgt dan zo snel mogelijk antwoord.

We verzoeken u vriendelijk om de vragenlijst zo spoedig mogelijk in te vullen, uiterlijk 13 oktober 2015.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Vriendelijke groet,

Inge van den Ende

onderzoeksbureau Panteia

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.