News & Events

Beste docent,

De inspectie voert haar toezicht uit aan de hand van het onderzoekskader. Momenteel evalueren we dit kader, onder meer met vertegenwoordigers uit het onderwijsveld. Het gaat hierbij om de vraag of wat we doen werkt en toereikend is en wat er eventueel beter kan. De eventuele aanpassingen van het kader zullen naar verwachting per augustus 2021 ingaan. 

Wij willen graag samen met u het onderzoekskader 2017 evalueren. Daartoe nodigen we u voor 26 november, 17.00 uur uit. Uw inbreng vormt samen met de inbreng van onder andere besturen input voor onze evaluatie. We nodigen daarbij nadrukkelijk docenten uit bij wie de afgelopen twee jaar een onderzoek is uitgevoerd.

Tijdens de bijeenkomst staan de volgende vragen centraal:

  1. (Hoe) draagt het huidige toezicht bij aan de verbetering van uw eigen kwaliteit?
  2. Zijn de standaarden in het waarderingskader dekkend voor de kwaliteit van de sturing door het bestuur? 
  3. Zijn de standaarden in het waarderingskader dekkend voor de onderwijskwaliteit van de opleidingen/scholen? 
  4. Hoe heeft u het proces van het vierjaarlijkse onderzoek ervaren?
  5. Hoe heeft u de oordeelsvorming en normering ervaren? 
  6. Is de inhoud van het rapport herkenbaar en bruikbaar?

Om bovenstaande vragen goed te kunnen beantwoorden zullen we een deel van de gesprekken voeren in de vorm van een ‘arena’. Daarbij zullen ook een aantal inspecteurs aanwezig zijn.

Datum en locatie 

De evaluatiebijeenkomst vindt plaats op: 

26 november 2019, 17.00 – 19.30 uur

op het kantoor van de Inspectie van het Onderwijs, Park Voorn 4 te Utrecht. Vooraf zorgen we voor soep en brood. 

Een routebeschrijving treft u aan op: https://www.onderwijsinspectie.nl/over-ons/routebeschrijving

U kunt zich hiervoor aanmelden door, uiterlijk 14 november, een mail te sturen naar secretariaat-MBO-IVHO@owinsp.nl. In verband met de beschikbare ruimte verzoeken wij u per instelling maximaal 4 personen af te vaardigen. 

Wij hopen u op 26 november a.s. te mogen verwelkomen.

Met vriendelijke groet, 

Esther Deursen 

directeur toezicht mbo 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.