News & Events

Wat de plannen van het regeerakkoord concreet gaan betekenen voor het rekenonderwijs in het mbo, moet nog goed uitgezocht worden. Beroepsgericht rekenen kan een mooie kans zijn, maar dan moet het wel meetellen voor het diploma.

Dat is het belangrijkste punt van de petitie die het Platform Rekendocenten van de BVMBO rekendocenten op 10 oktober aan de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs heeft aangeboden. De petitie is meer dan duizend keer ondertekend.

Eén van de initiatiefnemers van de petitie is Kooske Franken van het Platform Rekendocenten van de BVMBO. Ze leidt bij het Kenniscentrum Taal en Rekenen van het Albeda College o.a. rekendocenten voor het mbo op. “Het valt niet mee om een vak te geven dat niet meetelt. Studenten zijn ongemotiveerd en het management besteedt het geld en de tijd liever aan vakken die wel voor het examen meetellen, zoals Nederlands en burgerschap.”

In oktober 2015 liet demissionair staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs weten dat de rekenexamen in het mbo voorlopig niet meetelt voor het diploma. Hij schreef: ‘Tot het studiejaar 2020-2021 moeten leerlingen het rekenexamen wél afleggen maar telt het resultaat niet mee.’ De mbo’ers krijgen het cijfer wel op een lijst bij hun diploma.

In het jaarlijkse rapport van de Onderwijsinspectie De Staat van het Onderwijs 2015/2016 schreef de inspectie dat het besluit zorgde voor demotivatie bij studenten. Franken zag dit zelf ook gebeuren. “De scores van het rekenexamen daalden”

Ook schoolbesturen stellen andere prioriteiten, volgens Franken. “Ze roosteren bijvoorbeeld voor de vakken Nederlands en burgerschap meer uren in, want die tellen wel mee.” In de petitie schrijven de initiatiefnemers dat op veel scholen investeringen voor docenten, lokalen, ondersteuningsprogramma’s en ruimte in het onderwijsprogramma langzaam worden afgebouwd. Het besef van urgentie is afgenomen.

Daarom startte Franken, mede namens het platform rekendocenten van de BVMBO, de petitie afgelopen augustus. In die petitie vragen de mbo-docenten wat nu het perspectief is voor het rekenen in het mbo. Moeten docenten zich nog inspannen om zich verder te bekwamen in hun rekenvaardigheden of is dat verspilde moeite?

Ze hopen hiermee dat de Tweede Kamerleden dit najaar een duidelijk besluit nemen over het meetellen van het vak rekenen. Ook moet er geïnvesteerd worden in de professionalisering van rekendocenten. Franken: “Het vak rekenen wordt niet serieus genomen totdat het meetelt in de slaag-zakregeling.”

In 2007 luidden de scholen en bedrijven de noodklok over de taalvaardigheid en rekenvaardigheid van leerlingen. In 2010 voerde het ministerie van Onderwijs de referentieniveaus voor taal en rekenen in.

 

Rekenpetitie
Van links naar rechts: Teun Hommersom Hoornbeeck College Amersfoort, Giel Hanraets ROC Midden Nederland Utrecht, Anke Blaquire ROC van Amsterdam, Kees Corbet ROC Mondriaan Den Haag en Kooske Franken Albeda College Rotterdam.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.