Platform Opleider2025

Ontwerpatelier

‘BOUWEN AAN HET BEROEPSONDERWIJS VAN MORGEN’

Handvatten voor de opleider van de toekomst!

 

Publiek-privaat samenwerken is hét thema van het middelbaar beroepsonderwijs. Vele mbo-scholen slaan de handen ineen met het regionale bedrijfsleven om beroepsgericht onderwijs aan te bieden. Het mooie van deze innovatie is dat de school en de praktijk gelijk kunnen reageren op veranderingen in het beroep en de arbeidsmarkt. Bovendien leert de student zo optimaal de praktijkkennis verwerven. 

Platform Opleider2025 organiseert, samen met het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo), het ‘Ontwerpatelier Bouwen aan het beroepsonderwijs van morgen’. Platform Opleider2025 – een samenwerking tussen Platform Bètatechniek en de BVMBO – verbindt opleiders mbo en praktijkbegeleiders en ondersteunt hen in het vormgeven van innovatief onderwijs

Waar gaat het Ontwerpatelier over?
In dit Ontwerpatelier krijg je relevante, actuele onderzoeks- en praktijkkennis aangereikt over het ontwerpen van actueel beroepsonderwijs in publiek-private samenwerkingen (zoals hybride leeromgevingen, leerroutes en praktijkroutes etc.)  en ontwerp je oplossingsrichtingen voor de door jouw ingediende ontwerp-vraag.

Voorbeelden van ontwerp-vragen zijn:

  • Hoe voer ik een goede dialoog met bedrijven in de regio over de actualiteit van de leerinhoud van de opleiding?
  • Hoe ontwerp ik een leeromgeving in samenwerking met de praktijk?
  • Hoe geef ik mijn onderwijs vorm in samenwerking met de praktijk?
  • Hoe kom ik in contact met de bedrijven en hoe onderhoud ik dit contact structureel?

Wat ga ik doen bij een Ontwerpatelier?
Het Ontwerpatelier bestaat uit twee bijeenkomsten van een dagdeel (eind september en begin november) met een groep van maximaal 15 deelnemers. Bij aanmelding omschrijf je bondig je ontwerp-vraag en deze stuur je vooraf in. 

Het programma van de eerste bijeenkomst bestaat uit een introductie op de thematiek ‘responsief onderwijs’, een rondleiding op de locatie en het nader uitwerken van je ontwerp-vraag. Je krijgt een opdracht mee voor de volgende bijeenkomst. Tijdens de tweede bijeenkomst worden de opdrachten besproken, krijg je wetenschappelijke kennis aangereikt en kun je in gesprek met een ervaringsdeskundige van een publiek-private samenwerking en met een medewerker het ministerie van OCW (onder voorbehoud). Ook wisselen de deelnemers onder elkaar tips en adviezen uit en leert men van elkaar.

Voorafgaand of aansluitend aan het Ontwerpatelier kun je deelnemen aan de netwerklunch: een mooie gelegenheid om te netwerken met collega’s van andere scholen en medewerkers van het ecbo, Platform Betatechniek/Katapult, ministerie van OCW en de BVMBO. Het programma wordt begeleid door Hester Smulders en Jose Hermanussen van het ecbo.

Voor wie is het?
Dit Ontwerpatelier is bedoeld voor docenten, instructeurs en praktijkbegeleiders werkzaam in publiek-private samenwerkingen (zoals hybride leeromgevingen, leerroutes en praktijkroutes etc.) en de voortrekkers die deze leeromgevingen/- trajecten moeten inrichten. 

Hoeveel kost het?
Deelname aan een Ontwerpatelier kost 200 euro per persoon. Er zijn maximaal 15 plaatsen per Ontwerpatelier.

Waar en wanneer is het?
Ontwerpatelier 1: 
Data: dinsdag 25 september 2018 en donderdag 8 november 2018
Tijd: 13.00 – 17.00 uur of 09.00 – 13.00 uur (wordt nog vastgesteld) met lunch
Locatie: wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt

Ontwerpatelier 2:
Data: donderdag 27 september 2018 en dinsdag 6 november 2018
Tijd: 13.00 – 17.00 uur of 09.00 – 13.00 uur (wordt nog vastgesteld) met lunch
Locatie: wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt

Doe je mee?
Klik hier om aan te melden.
Voor meer informatie kan je via de mail contact opnemen met Anniek van Anraad.

Verslagen van 'Opleider2025-bijeenkomsten & Parels van PPS