Platform Opleider 2025

Samen met de praktijk actueel beroepsonderwijs maken?

Doe mee met dit Ontwerpatelier!

 


Publiek-privaat samenwerken is hét thema van het middelbaar beroepsonderwijs. Vele mbo-scholen slaan de handen ineen met het regionale bedrijfsleven om beroepsgericht onderwijs aan te bieden. Het mooie van deze innovatie is dat de school en de praktijk gelijk kunnen reageren op veranderingen in het beroep en de arbeidsmarkt. Bovendien leert de student zo optimaal de praktijkkennis verwerven.

Platform Opleider2025 organiseert, samen met het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo), het Ontwerpatelier ‘Bouwen aan het beroepsonderwijs van morgen’. Platform Opleider2025 – een samenwerking tussen PBT (Platform Bèta Techniek) en de BVMBO – verbindt opleiders mbo en praktijkbegeleiders en ondersteunt hen in het vormgeven van innovatief onderwijs.

Wat is het Ontwerpatelier?
Bij dit Ontwerpatelier staat het thema “responsief beroepsonderwijs” centraal: beroepsonderwijs dat aansluit op de actuele ontwikkelingen in jouw (regionale) werkveld. Tijdens twee bijeenkomsten ga je aan de slag met het door jouw ingediende ontwerp-vraagstuk en zullen experts van het ecbo je relevante tools en actuele onderzoeks- en praktijkkennis aanreiken voor het ontwerpen van actueel beroepsonderwijs in bijvoorbeeld hybride leeromgevingen, leerwerkplaatsen, praktijkroutes, praktijkleren etc. om oplossingsrichtingen voor jouw vraagstuk te ontwerpen en je daar een stap verder in te brengen. De deelnemers van het Ontwerpatelier leren ook van en met elkaar.

Voorbeelden van ontwerp-vragen zijn:

 • Hoe voer ik een goede dialoog met bedrijven in de regio over de actualiteit van de leerinhoud van de opleiding?
 • Hoe ontwerp ik een leeromgeving in samenwerking met de praktijk?
 • Hoe geef ik mijn onderwijs vorm in samenwerking met de praktijk?
 • Hoe kom ik in contact met de bedrijven en hoe onderhoud ik dit contact structureel?


Waar en wanneer zijn de Ontwerpateliers?
Ontwerpatelier in het Landlustlab in Amsterdam:
Data: dinsdag 30 oktober & donderdag 29 november 2018
Tijd: 09.00 – 13.00 uur met vanaf 13.00 uur lunch
Locatie: Landlustlab, Gerard Callenburgstraat 38, 1055 VC, Amsterdam

Ontwerpatelier in het Makerslab in Ede:
Data: donderdag 8 november & 27 november 2018
Tijd:  13.00 – 17.00 uur met tussen 12.00 en 13.00 lunch
Locatie: Makerslab Knooppunt Techniek, Amperestraat 6, 6716 BN, Ede

Wat is het programma bij een Ontwerpatelier?
Het Ontwerpatelier bestaat uit twee bijeenkomsten van een dagdeel (zie data hieronder) met een groep van maximaal 15 deelnemers. Bij aanmelding omschrijf je bondig je ontwerp-vraag door een aantal vragen te beantwoorden.

Het programma van de eerste bijeenkomst bestaat uit:

 • een verdieping op de thematiek ‘responsief onderwijs’;
 • een rondleiding op de locatie waar publiek-privaatsamenwerken in de praktijk wordt gebracht;
 • het nader uitwerken van je ontwerp-vraag;
 • je krijgt een opdracht mee voor de volgende bijeenkomst.


Tijdens de tweede bijeenkomst doen we het volgende:  

 • bespreken van de uitgewerkte oplossingsrichtingen van je ontwerpvraag;
 • reiken we wetenschappelijke kennis aan ten behoeve van je ontwerpvraag;
 • ga je in gesprek met een ervaringsdeskundige van een publiek-private samenwerking en met een medewerker het ministerie van OCW (onder voorbehoud).
 • ook wisselen de deelnemers onder elkaar tips en adviezen uit en leren we van elkaar.

Voorafgaand of aansluitend aan het Ontwerpatelier kun je deelnemen aan de netwerklunch: een mooie gelegenheid om te netwerken met collega’s van andere scholen en medewerkers van het ecbo, Platform Betatechniek/Katapult, ministerie van OCW en de BVMBO. Het programma wordt begeleid door Hester Smulders en Jose Hermanussen van het ecbo. Na deelname aan het Ontwerpatelier heb je kennisgemaakt met het systematisch ontwerpen van innovatief beroepsonderwijs en kun je in de praktijk verder aan de slag met de oplossingsrichtingen van je ontwerp-vraag en kan je andere vraagstukken aanpakken. Daarnaast is je netwerk verreikt met koplopers uit het Katapult netwerk en andere publiek-private samenwerkingen.

Voor wie is het?
Dit Ontwerpatelier is bedoeld voor docenten, instructeurs en praktijkbegeleiders werkzaam in publiek-private samenwerkingen (zoals hybride leeromgevingen, leerroutes en praktijkroutes etc.) en de voortrekkers die deze leeromgevingen/- trajecten moeten inrichten in het middelbaarberoepsonderwijs.

Hoeveel kost het?
Deelname aan een Ontwerpatelier kost 200 euro per persoon. Er zijn maximaal 15 plaatsen per Ontwerpatelier.

Doe je mee?
Klik hier om aan te melden.
Voor meer informatie kan je via de mail contact opnemen met Anniek van Anraad.

Verslagen van 'Opleider2025-bijeenkomsten & Parels van PPS