News & Events

De voorzitter van het Platform rekendocenten van de BVMBO Kooske Franken, onderstreept dat de agenda niet het belang van de student in het mbo dient. We kunnen ons nog steeds vinden in het merendeel van deze beleidsmatige hoofdlijnen, maar betreuren het dat men van het oorspronkelijke vertrekpunt zo ver is afgeweken.
Een duidelijke datum in de Rekenagenda waarop het rekenexamen meetelt was voor de rekendocenten een noodzakelijke stok achter de deur om het rekenniveau van studenten te verhogen. Vrij onverwacht besloot de minister in oktober 2015, in het eerste mbo-examenjaar waarin een officieel rekenexamen werd afgenomen, om het resultaat daarvan voorlopig niet mee te laten tellen bij de slaag-zakbeslissing. Deelname aan het rekenexamen blijft desalniettemin wel verplicht. Door het ontbreken van de stok achter de deur is de motivatie en relevantie voor veel mbo studenten door de beslissing van de minister echter verdwenen. Dit maakt het organiseren en geven van rekenlessen in het beroepsonderwijs lastig en een ondankbare taak. In de brief van de minister van oktober 2015 werd het Actieplan Rekenen (de Rekenagenda) aangekondigd. Dit actieplan zou door OCW in samenwerking met JOB, Steunpunt Taal en Rekenen mbo, de MBO-raad, en de BVMBO worden opgesteld. Het actieplan van een specifiek plan voor het mbo-onderwijs veranderd naar een ‘rekenagenda”, waar vele partijen bij aanschoven: VO-raad, NVvW., OudersOnderwijs, LAKS, Nederlandse Vereniging van Hogescholen etc. Van het oorspronkelijk uitgangspunt: een specifieke aanpak voor mbo-gerelateerde problematiek, door het plotselinge uitstel van het zak/slaagmoment, is vanwege de toevoeging van voorgenoemde partijen in deze rekenagenda weinig terug te zien.
Rekenagenda

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.