News & Events

Aanmelding 2e ronde pre-promotietraject geopend

Het ministerie van OCW stimuleert promotieonderzoek door docenten. Hiermee wordt een onderzoekscultuur in scholen bevorderd en tegelijkertijd wordt er zo gewerkt aan een kwaliteitsverbetering van het onderwijs. In het mbo bevindt deze onderzoekscultuur zich nog in een beginstadium. Daarom is de weg naar een promotie voor de docent vaak geen gebaand pad. Mbo-docenten zitten vaak nog met een hoop vragen. Daarom ontwikkelden de bvmbo, ecbo, de HU en de OU in samenwerking het pre-promotietraject. Speciaal voor mbo-docenten met promotieambities. Wegens een succesvolle eerste ronde wordt nu een tweede ronde van het pre-promotietraject aangeboden.

Promoveren in onderwijskundig onderzoek – iets voor mij?

Jij als mbo-docent hebt vast nog een hoop vragen over het doen van promotieonderzoek. Hoe kom je van een idee tot een promotievoorstel? Of, wat houdt een promotietraject eigenlijk precies in? En: is het wel een realistische keuze? Mogelijk weet je al dat je wilt promoveren, maar kun je hulp gebruiken bij het opstellen van je onderzoeksplan. Je bent niet de enige met deze vragen en wensen, meer mbo-docenten hebben behoefte aan ondersteuning bij de start van een promotietraject.
Op initiatief van de beroepsvereniging opleiders in het mbo (bvmbo) hebben het expertisecentrum beroepsonderwijs (ecbo), Hogeschool Utrecht Lectoraat Beroepsonderwijs (HU) en de Open Universiteit (OU) daarom een pre-promotietraject ontwikkeld voor mbo-docenten met promotieambities. Uit eerdere ervaringen met pre-promotietrajecten voor docenten is gebleken dat dit traject erg behulpzaam is in je oriëntatie op een promotie. Bovendien vergroot het zelfs de kans op het verkrijgen van een promotiebeurs. Dit traject biedt mbo-docenten die interesse hebben in het doen van onderwijskundig promotieonderzoek, praktische en inhoudelijke ondersteuning om daadwerkelijk van start te gaan met hun onderzoek.

Voor wie?

Het pre-promotietraject is bedoeld voor mbo-docenten die geïnteresseerd zijn in het opstarten van een promotieonderzoek. Ze maken daarbij aanspraak op de promotiebeurs of willen op een andere manier financiering verkrijgen, bijvoorbeeld via de werkgever. Het promotieonderzoek behandelt onderwijskundige thema’s of vraagstukken. Van deelnemers wordt verwacht dat ze werkzaam zijn in het mbo en daarnaast een hbo-master of universitaire master (of gelijkwaardige equivalent) hebben behaald.

Wat komt aan bod in het pre-promotietraject?

De looptijd van het pre-promotie traject is van maart 2018 tot en met juni 2019 en duurt dus ruim een jaar. Het traject bestaat uit 3 fasen:

  • Fase 1: Oriënteren op een promotietraject. Je krijgt meer duidelijkheid over het doen van promotieonderzoek en verheldert ook jouw eigen interessegebied. Vragen die aan de orde komen zijn: Wat is een promotietraject? Wil ik promoveren? Welke onderwijskundige thema’s of onderzoeksvraag wil ik onderzoeken? Ook zullen docenten die ervaring hebben met het aanvragen van een promotiebeurs en het uitvoeren van een promotieonderzoek hun ervaringen met je delen.
  • Fase 2: Opfrissen van onderzoeksvaardigheden. In deze fase ga je verder met het aanscherpen van je probleemstelling, een onderzoeksvraag formuleren, zoeken van literatuur en schrijven van een position paper. Door een position paper op te stellen oefen je met het schrijven van een wetenschappelijke tekst.
  • Fase 3: Werken aan een onderzoeksplan en/of aanvraag promotiebeurs. Op basis van het position paper uit de vorige fase worden deelnemers geselecteerd die met een beoogd promotor een onderzoeksvoorstel schrijven. De onderzoeksvaardigheden uit fase 2 worden in de praktijk gebracht. Ook vorm je een community met andere docenten uit het traject en met onderzoekers, waarin je kennis en vaardigheden deelt. Er wordt gewerkt in een online leeromgeving.

De wensen en ervaringen van de deelnemers vormen de leidraad voor de precieze invulling van de bijeenkomsten.

Planning en inzet

Fasen 1 en 2 bestaan ieder uit vier groepsbijeenkomsten. De laatste, meest intensieve fase bestaat uit vijf groepsbijeenkomsten. Naast groepsbijeenkomsten zijn er individuele opdrachten en is er ruimte voor individuele feedback. De bijeenkomsten vinden plaats op woensdagmiddag, afwisselend in het CvI-huis in ’s-Hertogenbosch en op Hogeschool Utrecht (Uithof). Elke bijeenkomst duurt 2,5 uur. Daarnaast is er voor en/of na elke bijeenkomst ook mogelijkheid om individueel of in groepjes aan het traject te werken.

  • De vier bijeenkomsten in fase 1 vinden plaats in maart, april, mei en juni 2018.
  • De vier bijeenkomsten in fase 2 vinden plaats in september, oktober, november en december 2018.
  • De vijf bijeenkomsten in fase 3 vinden plaats in februari, maart, april, mei en juni 2019.
  • Je kunt dan (eventueel) toewerken naar een aanvraag voor een promotiebeurs in 2019/2020.

Van de deelnemers vragen we inzet van 1 dag in de week gedurende fasen 1 en 2 en een inzet van 1,5 dag in de week gedurende fase 3. De kosten per deelnemer bedragen € 3.000,-. Het pre-promotietraject biedt ruimte voor 16 deelnemers.

Aanmelden

Wil je deelnemen aan het pre-promotietraject? Je kunt je aanmelden via deze link. De uiterlijke aanmelddatum is 1 december 2017. Het traject vindt doorgang bij 16 aanmeldingen.

Partners in dit initiatief

Het pre-promotietraject is een initiatief van de bvmbo. De beroepsvereniging ondersteunt dit initiatief vanuit een gemeenschappelijk belang de onderzoekscultuur in het mbo verder te bevorderen.

Het pre-promotietraject wordt ontwikkeld en uitgevoerd door ecbo (dr. Patricia Brouwer) en Hogeschool Utrecht-Lectoraat Beroepsonderwijs (dr. Annoesjka Boersma). Vanuit de Open Universiteit zijn verschillende hoogleraren betrokken die zich op onderwijskundige onderzoeksthema’s in het beroepsonderwijs richten.

 

Contactpersonen

Inhoudelijke informatie over het pre-promotietraject:
Patricia Brouwer (ecbo) en Annoesjka Boersma (HU-Lectoraat Beroepsonderwijs).

Contactpersoon vanuit bvmbo:
Marjolein Held (voorzitter bvmbo).

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.