Publicaties

Zorg voor onderwijskwaliteit in het mbo, door José Hermanussen & Patricia Brouwer (ECBO)

De zorg voor onderwijskwaliteit is tegenwoordig een prominent onderwerp binnen mbo-instellingen. De mbo-sector zet diverse instrumenten in om de kwaliteit van onderwijs te waarborgen. Hoe effectief zijn die eigenlijk? Ecbo heeft hier onderzoek naar gedaan.

De onderzoekers keken daarbij speciaal naar audits in het kader van kwaliteitszorg. Het Kwaliteitsnetwerk mbo was als belangrijke stakeholder betrokken bij dit onderzoek. De auditsystematiek die in dit netwerk centraal staat, vormde het hart van de studie. Bij dit netwerk zijn veertig roc’s, vakscholen en aoc’s aangesloten.

Het doel van dit onderzoek was op basis van empirische bevindingen bij te dragen aan de vormgeving van effectieve instrumenten voor borging van de kwaliteit van het onderwijs in het mbo.

Andersom organiseren - Doen wat nodig is door Toine Schinkel, Liesbeth Schöningh

Veel grote organisaties worden bestuurd door kaders, beleid en procedures voorop te stellen. Andersom organiseren laat zien wat er nodig is om in een organisatie de professionals weer voorop te zetten en de systemen eenvoudig en dienend te maken. Hoe geef je vorm aan zo’n transitie in een organisatie met meer dan zeshonderd medewerkers?

Dit boek beschrijft de case van ROC A12. Gebruikmakend van het gedachtegoed van Verdraaide organisaties gingen de auteurs Liesbeth Schöningh en Toine Schinkel binnen het ROC aan de slag met het omdraaien van de pijl. Zij omarmden een geheel nieuwe besturingsfilosofie en ontwikkelden – met vallen en opstaan – inspirerende en werkende alternatieven op het ouderwets ‘uitrollen van beleid’.

Lees, herken en ontdek! door Roger Meijer

De publicatie Lees, herken en ontdek! bevat 22 portretten van MBO instellingen over de professionalisering in het MBO. CvB-leden, HRM- en onderwijsdirecteuren, teamleiders, onderzoekers, studenten, OR-leden en docenten zijn gevraagd naar hun ervaringen.

Het resultaat is deze portrettenbundel van mensen die het professionaliseringsbeleid hebben vormgegeven én ervaren. De portretten zijn gevarieerd samengesteld en omvatten de verhalen van ROC’s, AOC’s en vakinstellingen.

Allemaal hebben de instellingen een eigen aanpak gekozen, die past bij hun situatie. De portretten geven een kijkje in de keuken en bieden praktische tips vanuit verschillende perspectieven.