News & Events

Afstandsonderwijs
Op alle ROC’s wordt op creatieve wijze gezocht naar effectieve vormen van begeleiden van de studenten op afstand. Voor het vak rekenen worden veelal de digitale delen van de methodes ingezet en is rekeninstructie beschikbaar voor de studenten in de vorm van videoverbinding met de rekendocenten. Maatwerk wordt op veel plekken gerealiseerd.

In deze fase van het schooljaar wordt op alle ROC’s nagedacht hoe we het komende schooljaar het onderwijs gaan en kunnen inrichten. Wat was waardevol en effectief in deze periode van afstandsonderwijs, wat willen we behouden en wat niet? Het maken van keuzes blijft de komende tijd veel aandacht krijgen! 

Herijking rekeneisen per MBO niveau in afrondende fase.
Er wordt voortvarend gewerkt aan de invulling van de uitgangspunten van de rekenaanpak MBO. Een herijking van het referentiekader levert voor ieder MBO-niveau beschreven functionele rekeneisen op, deze zullen het uitgangspunt zijn voor het onderwijs en de examinering. Het MBO heeft met de rekenaanpak MBO ruimte gecreëerd om vanuit de ROC’s inkleuring te geven aan het rekenonderwijs, de expertgroep bevat een mix van wetenschappers en docenten vanuit de ROC’s. 

De expertgroep van OCW heeft in maart een digitale raadpleging gedaan met rekendocenten, reken coördinatoren en studenten (via JOB). Tijdens de raadpleging zijn enkele  dilemma’s en uitgangspunten voorgelegd die vervolgens verder uitgewerkt zijn in functionele rekeneisen binnen de grenzen van het referentiekader 2F en 3F. Binnenkort (eind mei) levert de expertgroep het eindproduct op richting opdrachtgever OCW. OCW gaat dan in afstemming met MBO Raad en NRTO de nieuwe rekeneisen voor het MBO delen met de achterban. 

De rekenaanpak MBO bevat ook het oprichten van een consortium die kwalitatief goede rekenexamens gaat ontwikkelen die ingezet gaan worden als instellingsexamen rekenen. Er zijn inmiddels  twee kwartiermakers aangesteld die het examenconsortium in de steigers zetten. 

Oproep
Heb je mooie ervaringen met afstandsonderwijs?  Ideeën over hoe het rekenonderwijs en/of de examinering er uit zou moeten komen te zien? Hoe jullie op jouw ROC de exameninfrastructuur willen gaan opzetten? Zet jouw ervaring en gedachten op papier en stuur het naar het platform rekendocenten van de bvmbo, dan zorgen wij dat dit onder de aandacht van de juiste instellingen en personen komt.

Hans Voskamp, mei 2020

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.